KANCELÁRIA

KANCELÁRIA JE POČAS LOCKDOWNU ZATVORENÁ.

V PRÍPADE POTREBY VOLAJTE NA TEL. ČÍSLO 052/7780664

 

 

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok 10 – 1213.30 – 15
Utorok
Streda 10 – 1213.30 – 1516.30 – 17
Štvrtok
Piatok10 – 12

V prvopiatkovom týždni je kancelária otvorená podľa zverejneného rozpisu.

Na prvý piatok je zatvorená.


  • Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do piatka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa pokrstené a je potrebné priniesť rodný list dieťaťa;
  • Sobáš je potrebné nahlásiť šesť mesiacov dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by mal mať sviatosť birmovania;
  • Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň vopred a doniesť list o obhliadke mŕtveho
  • Pomazanie chorých vysluhujeme vždy podľa potreby, potrebné kontaktovať na číslo +421904 355 904
  • Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame každý deň počas úradných hodín;

email: kancelaria@rkcpoprad.sk

tel.číslo: 052/7780664