KANCELÁRIA

OTVÁRACIE HODINY

 

Pondelok

10h – 12h

13.30h – 15h

Utorok

Streda

10h – 12h

13.30h – 15h

16.30h – 17h

Štvrtok                              –
Piatok

10h – 12h

V prvopiatkovom týždni je kancelária otvorená podľa zverejneného rozpisu.

Na prvý piatok je zatvorená.


  • Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do piatka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa pokrstené a je potrebné priniesť rodný list dieťaťa;
  • Sobáš je potrebné nahlásiť šesť mesiacov dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by mal mať sviatosť birmovania;
  • Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode s pohrebnými službami aspoň deň vopred a doniesť list o obhliadke mŕtveho
  • Pomazanie chorých vysluhujeme vždy podľa potreby, potrebné kontaktovať na číslo +421904 355 904
  • Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame každý deň počas úradných hodín;

email: kancelaria@rkcpoprad.sk

tel.číslo: 052/7780664