Príprava detí na 1. sväté prijímanie

Príprava detí a rodičov pred prvým svätým prijímaním prebieha v pastoračnom centre našej farnosti vždy raz za mesiac. Deti sa stretávajú s animátormi pri hrách a katechézach, rodičia vo vedľajšej miestnosti s kňazom pri rôznych témach ako Modlitba v rodine, Eucharistia, 5 jazykov lásky pre deti a podobne, po ktorých nasleduje diskusia.

Srdečne vás na tieto stretnutia pozývame!