Deti sa stretávajú  s animátorom, kde na nich čaju čakajú rôzne hry, aktivity, spoznávanie životov svätcov vo forme prezentácie alebo pekný náučný film alebo rozprávka. Vo vedľajšej miestnosti sa zatiaľ stretávajú ich rodičia s kňazom pri rôznych témach, ktoré spolu s dátumami stretnutí nájdete nižšie.

Srdečne vás na tieto stretnutia pozývame!

IMG_6061