Kurz symptotermálnej metódy PPR- Plodnosť nie je problém, ale dar!

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Plodnosť nie je problém, ale dar – je základná myšlienka, ktorú kurz Ligy pár páru chce odovzdať všetkým, ktorí majú záujem rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní ( či už je ich snahou predchádzať počatiu, alebo sa snažia tehotenstvo dosiahnuť). Liga pár páru šíri symptotermálnu metódu rozpoznania prirodzenej plodnosti, čo znamená, že manželia sa vo svojej plodnosti orientujú na základe sledovania a hodnotenia minimálne dvoch príznakov plodnosti  – zmeny bazálnej teploty v kombinácii so zmenou hlienu, prípadne krčka maternice.

Odkaz a skúsenosť mnohých žien a mužov, ktorí kurz už absolvovali je, že každá žena je schopná porozumieť svojmu cyklu (aj keď je nepravidelný) a každý muž je schopný porozumieť cyklu svojej manželky.

Kurz nie je určený len pre ženy, ale aj pre ich manželov, prípadne snúbencov a Liga povzbudzuje mužov, aby investovali svoj čas a pozornosť tejto oblasti, ktorá výrazne ovplyvňuje vzájomný manželský vzťah a pohodu v ňom. Zúčastniť sa kurzu STM je najjednoduchšia forma ako sa efektívne naučiť prakticky používať symptotermálnu metódu PPR a vyznať sa vo svojej plodnosti a cykle.

Účasť na kurze nie je len pre mladých manželov alebo snúbencov, ale aj manželov zrelého veku, pretože kurz je zostavený tak, aby priniesol odpovede na otázky oboch vekových kategórií, aj tých vekom mladších párov – pomoc pri predchádzaní počatiu, alebo jeho dosiahnutí ak sa nedarí, návrat plodnosti po pôrode, ale aj párom, ktoré napr. potrebujú riešiť otázku žitia telesnej intimity
v období blížiaceho sa prechodu.

Kurz vedie certifikovaný, odborne pripravený dobrovoľnícky učiteľský pár, ktorý poslucháčov podrobne zoznámi so symptotermálnou metódou a teoretické informácie doplní skúsenosťami zo života.

Kurz sa skladá z troch  na seba nadväzujúcich stretnutí.

Obsah úvodného stretnutia tvorí:

 • vysvetlenie fyziologických zákonitostí ľudskej plodnosti a priebeh menštruačného cyklu ženy
 • predstavenie jednotlivých príznakov ženskej plodnosti ((bazálnej teploty, hlienu krčka maternice, a krčka maternice), ich pozorovanie, zaznamenávanie a vyhodnocovanie
 • aplikácia pravidla na určenie začiatku poovulačnej neplodnosti
 •  individuálne poradenstvo

Manželské páry po absolvovaní tohto prvého stretnutia budú mať poznatky na to, aby mohli ak predchádzajú počatiu určiť neplodné poovulačné obdobie a využiť ho na manželské intímne zjednotenie bez strachu z neplánovaného počatia už v aktuálnom alebo najbližšom cykle.

Náplňou II. stretnutia kurzu je:

 • krátke opakovanie
 • vysvetlenie vplyvu ženských hormónov menštruačného cyklu na zmeny jednotlivých príznakov plodnosti  v priebehu menštruačného cyklu ženy
 • pomoc pri dosiahnutí počatia nepravidelné cykly
 • pravidlá pre určenie konca I.fázy cyklu (do kedy trvajú neplodné dni po menštruácii)
 • manželský sľub a telesná intimita manželov
 • individuálne poradenstvo

Náplňou III. stretnutia kurzu je:

 • krátke zopakovanie
 • ako riešiť nepravidelnosť cyklov, popísanie neštandardných zmien príznakov plodnosti a riešenie týchto situácií  anovulačné cykly a cykly s mimomenštruačným krvácaním
 • návrat plodnosti po pôrode a jeho súvis s ekologickým dojčením
 • prechod a jeho zákonitosti
 • individuálne poradenstvo

 

Finančná stránka kurzu STM.

Prvé stretnutie kurzu je zadarmo a neviaže nikoho k tomu, aby sa zúčastnil aj ďalších pokračovaní. Kurzovné za absolvovanie celého kurzu (všetkých troch stretnutí) je 15€ na pár resp. jednotlivca a jeho zaplatenie  NIE JE podmienkou pre účasť na celom kurze.

1. stretnutie sa uskutoční 20.9.2017 o 19:15 hod. pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda

PRIHLÁŠKA NA KURZ