Pôstna aktivita pre deti

Milé deti 🙂
Na tejto stránke nájdete aktivity na každú pôstnu nedeľu.
Postupne si budeme doma pripravovať svoje modlitebné miesto, kde sa budeme môcť nerušene modliť. Zároveň si budete môcť každú nedeľu stiahnuť a vytlačiť kartičku na nasledujúci týždeň, kde si budete môcť zaznačiť dobré skutky na každý deň. Tešíme sa už teraz, že sa do pôstnej aktivity zapojíte a prajeme vám požehnaný Pôst!