SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA


* Sv. omša o 6.30 je v prvú nedeľu v mesiaci v latinčine. Na Kvetnú nedeľu bude táto sv. omša v slovenčine.

KOSTOL SV. EGÍDIA

sväté omše v Kostole sv. Egídia nie sú

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA

OZNAMY


// Dnes je pri sv. omšiach zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Výnos zbierky bude použitý na pomoc kresťanom v Iraku, Sýrii a Libanone. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

// Spoločná modlitba krížovej cesty bude v konkatedrále v nedeľu popoludní o 15:00 a v piatok o 17:15(!).

// V sakristii môžete do utorka nahlásiť tých chorých, ku ktorým nechodievame na prvý piatok a mali by záujem prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu pred Veľkou nocou.

// Od pondelka budeme zapisovať v sakristii úmysly sv. omší na mesiace apríl až jún.

// Pozývame Vás na prednášku na tému Financie: ako si vytvoriť rezervu a finančný plán, ktorá sa uskutoční vo štvrtok, 30. marca, o 18:00 v aule pastoračného centra. Súčasťou budú aj praktické cvičenia.

// V piatok z dôvodu spovedania nebude sv. omša o 16:00. Úmysel bude odslúžený pri sv. omši o 18:00.

// V piatok večer o 18:00 vás pozývame na sv. omšu za účasti mladých, po ktorej bude stretnutie
birmovancov
v pastoračnom centre.

// V sobotu bude po rannej sv. omši fatimská pobožnosť.

// Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou budeme v konkatedrále vysluhovať v týchto časoch:

Od štvrtku sa už nebude spovedať v obvyklých časoch (pred rannou svätou omšou alebo počas sv. omše
popoludní), preto využite možnosť sv. spovede vo vyhlásených časoch.

// Z dôvodu spovedania a veľkonočných sviatkov bude farská kancelária od 29. marca zatvorená. V nevyhnutnom prípade nás môžete kontaktovať emailom (kancelaria@rkcpoprad.sk) alebo telefonicky (052/7780664).

// Základná škola sv. Jána Pavla II. v Poprade pozýva budúcich prváčikov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční od 3. do 5. apríla v budove školy. Základná škola zabezpečuje komplexný prístup k žiakovi v oblasti intelektuálnej, duchovnej a telesnej, pričom je zárukou výchovy dieťaťa v duchu kresťanských hodnôt. Bližšie informácie nájdu záujemcovia v propagačných letákoch vzadu na stolíku alebo na webovej stránke Základnej školy sv. Jána Pavla II.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou budeme v konkatedrále vysluhovať v týchto časoch:

Od štvrtku 30.3. sa už nebude spovedať v obvyklých časoch (pred rannou svätou omšou alebo počas sv. omše popoludní), preto využite možnosť sv. spovede vo vyhlásených časoch.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Každý štvrtok je v konkatedrále vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.