SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA


* Sv. omša o 6.30 je v prvú nedeľu v mesiaci v latinčine.

KOSTOL SV. EGÍDIA

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA

OZNAMY


// Minulú nedeľu bola zbierka na katolícke masmédiá. Vyzbieralo sa 1217,60 €. Pán Boh zaplať!

// Dnes o 15:00 budú v konkatedrále modlitby k Božiemu milosrdenstvu.

// Májové pobožnosti budú ešte do stredy v konkatedrále o 15:45.

// Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme pred sv. omšou ráno od 5:30 a poobede od 15:45. Vo štvrtok aj doobeda od 10:00 do 12:00 a poobede vo štvrtok a v piatok od 15:00 hod.

// V sobotu bude po rannej sv. omši fatimská pobožnosť.

// Na budúcu nedeľu bude sv. omša o 6:30 v latinskom jazyku.

// Medzinárodná misijná organizácia KASIH House of Mission v spolupráci s Komisiou pre mládež v Spišskej diecéze Vás pozývajú na prvý ročník KAIROS konferencie s témou ODOMKNI SVOJU RADOSŤ, ktorá sa bude konať 4.6.2023 v Aule pastoračného centra. Vstup zadarmo. Registrácia je možná cez QR kód na plagáte alebo na facebooku KASIH House of Mission. 

// V rámci programu tohtoročnej levočskej púte bude v piatok, 30. júna o 17:00 svätú omšu na Mariánskej hore sláviť pán dekan Ondrej Borsík. Ponúkame vám možnosť ísť do Levoče autobusom a zúčastniť sa tejto sv. omše. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii. Viac informácii zverejníme neskôr.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

* Poobede od 15.45 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
*Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

* Ráno od 5.30 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
*Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Každý štvrtok je v konkatedrále vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú omšu o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.