SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA

KOSTOL SV. EGÍDIA

sväté omše v Kostole sv. Egídia nie sú

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA


OZNAMY

// Dnes bude pri sv. omšiach zbierka na charitu. Za vaše milodary vopred úprimné Pán Boh zaplať!

// Dnes o 15:00 budú v konkatedrále modlitby k Božiemu milosrdenstvu.

// Tento týždeň je prvopiatkový, spovedáme pred sv. omšou ráno od 5:30 a poobede od 15:45. Vo štvrtok aj doobeda od 10:00 do 12:00 a poobede vo štvrtok a v piatok od 15:00 hod.

// Prosíme veriacich, aby svojvoľne neprenášali stoličky pred spovednice a na iné miesta a manipulovali s kľakadkami. Stoličky nechajte na pôvodných miestach. V konkatedrále je dostatok miesta na sedenie. Ďakujeme za pochopenie.

// Od zajtra (pondelok 28.11.) budeme sláviť v našej farnosti tzv. rorátne sv. omše, na ktoré vás
pozývame. V našej farnosti budú prebiehať každý pracovný deň v týždni v konkatedrále o 6.00 hod.
do 16. 12.2022. Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám
pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole
pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé
svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci, a tak ako to o sebe aj sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto
mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13) Prineste si so sebou aj
lampáše, prípadne sviečky. V piatky budú rorátne sväté omše za účasti detí, s ktorými sa po svätej
omši stretneme na spoločných raňajkách v pastoračnom centre. Všetky deti srdečne pozývame.

// Pozývame vás zapojiť sa do už tradičnej vianočnej potravinovej zbierky pre rodiny v núdzi z našej
farnosti. Trvanlivé potraviny môžete doniesť do kaplnky pred svätými omšami alebo po nich. Keďže
konkatedrála je otvorená i dopoludnia, môžete využiť i tento čas. Zbierka bude trvať do 14. decembra.
Ak poznáte nové rodiny v našej farnosti, ktoré potrebujú pomoc, zahláste ich, prosím, na farskom úrade.

// Ponúkame vám Adventný denník, ktorý si môžete zakúpiť vzadu na stolíku. Je určený pre všetky ženy
a dievčatá, obsahuje liturgické čítania a zamyslenia na každý deň Adventu a priestor na písanie vlastných modlitieb a poznámok. Môže byť dobrou pomôckou na nájdenie si času na modlitbu a stíšenie počas Adventu.

// Na našej stránke Vám ponúkame Domácu liturgiu pri adventnom venci, ktorú pripravil pre rodiny na adventné obdobie farár a dekan v Kežmarku František Trstenský.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.45 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
* Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

*Ráno od 5.30h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.
* Na prikázané sviatky sa NESPOVEDÁ.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Každý štvrtok je v konkatedrále vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.