SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA

KOSTOL SV. EGÍDIA

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA

OZNAMY

// V zbierke na Seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí sa vyzbieralo 2036,70 €. Za vaše milodary vyslovujeme Pán Boh zaplať!

// Pozývame vás na 7. stretnutie Diecéznej školy viery, ktoré bude už najbližší štvrtok 19. mája 2022 po sv. omši o 16:00. Po témach zo Starého zákona prechádzame do Nového zákona. Siedmou témou bude: Modliť sa Božím slovom.

// V mesiaci máj sa modlíme Májovú pobožnosť cez týždeň vždy o 15:45h. Spoločnou modlitbu Loretánskych litánií chceme vyprosiť aj pokoj vo svete a zastavenie vojny.

// Prvé sväté prijímanie sa bude konať v našej farnosti 29.5.2022 o 11:00 hod. Stretnutie detí a rodičov, ktoré je
POVINNÉ, sa uskutoční 25.5. o 16:45 v konkatedrále – nácvik prijímania, spevu, výber rúch! Prosíme vás, aby ste so sebou doniesli aj 50 EUR – viac informácií na stretnutí.

// V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí uskutoční 9. ročník duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022. Viac informácií na plagáte na výveske.

// Otec biskup Mons. Andrej Imrich bude tento rok sláviť 30. výročie svojej biskupskej vysviacky. S veľkou láskou a ochotou prichádza často k nám do farnosti slúžiť Eucharistiu a sviatosť birmovania a pamätá na našu
farnosť vo svojich modlitbách. Chceli by sme mu ako dar venovať duchovnú kyticu. Už teraz môžete začať zapisovať a počítať svoje sv. prijímania, sv. omše, ružence, sebazaprenia a iné modlitby a obety. Do 11.7. môžete lístky s ich počtom vhodiť do krabičky vzadu v konkatedrále. Následne sa všetko zráta a neskôr sa dohodneme, ako mu duchovnú kyticu odovzdáme.

// Mnohí z vás sa pýtajú ako môžu viac pomôcť a prispieť službou vo farnosti. Vytvorili sme pre vás dotazník, ktorý si môžete zobrať domov a vyplnený vhodiť do krabičky vzadu. Môžete sa zapojiť do oblastí ako práca s deťmi, práca s mládežou, zbor/hudobná služba, lektori, miništranti, upratovanie kostola a okolia (záhrada), brigády, pomoc pri agapé a iných akciách. Pán Boh zaplať za vašu ochotu slúžiť.

// Dňa 5.6.2022 vás v prípade priaznivého počasia pozývame po sv. omši o 11:00 na spoločné agapé spojené s dňom detí, ktoré sa bude konať pri konkatedrále. Chceme stráviť čas s vami, viac vás spoznať, a tak spoločne vytvárať jedno spoločenstvo. Kto môže a má čas – tešíme sa na vás!

// V dňoch 20. – 22.5. sa v našej farnosti uskutoční duchovná obnova s názvom Ukrytý v náručí Otca. Viac informácii nájdete na tomto plagáte. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť online, nakoľko obnova má obmedzenú kapacitu. Prihlásiť sa môžete na tomto odkaze.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.45 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

*Ráno od 5.30h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Každý štvrtok je v konkatedrále vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.