SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA

KOSTOL SV. EGÍDIA

Sväté omše v Kostole sv. Egídia počas letných prázdnin nie sú.

NEMOCNIČNÁ KAPLNKA


OZNAMY

// Na budúcu nedeľu (14.8.2022) bude zbierka na opravu fary. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!

// Vo štvrtok 11.8.2022 o 20:00 hod. bude v konkatedrále modlitbové stretnutie Slovensko na kolenách.

// Odchod na púť do Medžugoria je 20.8.2022. Začíname sv. omšou o 13:45hod. v konkatedrále. Autobus bude pristavený pri konkatedrále o 14:30 hod. Viac informácii nájdete na výveske a na tomto odkaze.

// Dňa 16.8.2022 organizujeme miništrantsky výlet pre miništrantov z našej farnosti. Kto má záujem, nech
sa prihlási v sakristii. Cena výletu je 5€.

// Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje verejnosť, najmä seniorov, na neustále páchanie podvodov na senioroch prostredníctvom zaužívaných legiend. Viac informácií nájdete na výveske a na týchto odkazoch:
list – Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade
plagát 1
pagát 2

// Rehoľa Milosrdných bratov pozýva mladých mužov, ktorí cítia povolanie k hospitalite, službe nemocným a potrebným, na spoločný pobyt vo Vysokých Tatrách v termíne od 24. – 28.8.2022, kde budú na programe duchovné aktivity, možnosť rozhovorov a samozrejme turistika v krásnej prírode. Pre podrobnejšie informácie a prihlášku píšte na prevor@milosrdni.cz alebo volajte na číslo +420 608 745. Prihlasovanie je možné do 15.8.2022.

SVIATOSŤ ZMIERENIA

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.45 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

*Ráno od 5.30h spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA

Každý štvrtok je v konkatedrále vystavená Sviatosť oltárna od 6.30h (po rannej svätej omši) až do svätej omše o 16.00h.

VYSIELANIE

Vysielame nedeľnú svätú o 9.30h z konkatedrály cez náš FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA

Otváracie hodiny a adresu farskej kancelárie nájdete na tejto stránke.