Modlitby za oslobodenie od závislostí je názov spoločných stretnutí, na ktorých sa veriaci vo farnosti Poprad modlievajú od septembra 2018. Ich cieľom je prosiť a prihovárať sa za všetkých závislých v našej farnosti a rodinách a modliť sa za ich oslobodenie a uzdravenie.

Myšlienka začať tieto modlitby vznikla už pred viac ako rokom a keď začala naberať konkrétnu formu v podobe stretnutí, vyšiel spomedzi veriacich aj návrh na spoločné stretnutia abstinujúcich rodín, ktoré dostalo názov Pokora. Kaplán Peter Matis, ktorý začal s modlitbami za oslobodenie, v tom vidí potvrdenie Božej vôle a potrebu modlitieb práve na tento úmysel.

Veriaci sa stretávajú vždy v tretí pondelok v mesiaci v Kostole svätého Egídia. Stretnutie začína modlitbou posvätného ruženca, nasleduje svätá omša a po nej adorácia. Všetkých srdečne pozývame a tiež povzbudzujeme k modlitbe za závislých a ich rodiny.