lock down

Drahí veriaci!


Verejné bohoslužby – sv. omše sú od 25.11.2021 až do odvolania zrušené na základe vyhlásenia vlády SR.

Úmysly sv. omší budú odslúžené v ten deň, na ktorý boli zapísané.

Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok nie je viazaná pod ťažkým hriechom z dôvodu nemožnosti fyzickej účasti na sv. omši.

Obmedzenie zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom individuálnej návštevy kostola a cestu späť domov.

SÚKROMNÁ MODLITBA

Na súkromnú modlitbu bude od pondelka do nedele otvorená predsieň konkatedrály v čase od 8.00 do 17.00h.

SVIATOSŤ ZMIERENIA A EUCHARISTIA

Od pondelka do piatku v čase od 15.00 do 17.00h bude v konkatedrále kňaz a bude možnosť individuálne prijať sviatosť zmierenia a Eucharistiu.
Vo štvrtok okrem tohto času aj doobedu od 10.00 do 12.00h.
V sobotu je možné individuálne prijať Eucharistiu od 8.00 do 9.00h.
V nedeľu je možnosť prijať Eucharistiu od 8.00 do 9.00h a od 14.00 do 15.00h.

KRSTY A POHREBY

Pri krste je dovolený maximálny počet 6 osôb.
Pri pohrebe je počet osôb neobmedzený.

KANCELÁRIA

Kancelária farského úradu je zatvorená. Potrebné záležitosti vybavíte telefonický na čísle: 052/7780664 alebo
mailom: kancelaria@rkcpoprad.sk

VYSIELANIE