Od 10. decembra funguje naša farnosť v režime OP (očkovaní a prekonaní).

OPATRENIA ÚČINNÉ OD 12.1.2022 NÁJDETE NA TOMTO ODKAZE.

Neúčasť na sv. omši v nedeľu a v prikázaný sviatok nie je viazaná pod ťažkým hriechom z dôvodu nemožnosti fyzickej účasti na sv. omši.

SV. OMŠE

KONKATEDRÁLA

Kapacita v konkatedrále je 1 človek na 15m².

V nedeľu 23. sv. omša o 17.00 nebude z dôvodu ekumenickej pobožnosti v konkatedrále o 15.30h.

KOSTOL SV. EGÍDIA

Sv. omše v Kostole sv. Egídia NIE SÚ.

SV. PRIJÍMANIE A SPOVEDANIE

Pri vysluhovaní sviatostí sa riadime opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva SR.

Spovedá sa v zaužívaných časoch v pondelok – piatok pred sv. omšami ráno o 5.30h a poobede od 15.30h.
Vo štvrtok sa spovedá od 10.00h do 12.00h.
Sv. prijímanie sa podáva na konci každej sv. omše aj pred kostolom.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV

Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Spoločná ekumenická pobožnosť sa uskutoční 23.1.2021 o 15.30 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade. Z tohto dôvodu sa ruší sv. omša o 17.00 hod.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

Vo štvrtok 20.1.2022 bude v konkatedrále Diecézna škola viery po sv. omši o 15.45 hod.

POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ

Vo štvrtok je vystavená Sviatosť oltárna po rannej svätej omši až do sv. omše o 15.45h.

VYSIELANIE

Vysiela sa sv. omša v nedeľu o 9.30h.
Vysielame cez FARSKÝ YOUTUBE KANÁL.

KANCELÁRIA