ČASY SV. OMŠÍ V KONKATEDRÁLE

(Z) – základ / (OTP) – očkovaní, testovaní, po prekonaní / (O) – očkovaní

* nedeľná sv. omša o 9.30h je vysielaná na našom farskom youtube kanáli.

** nedeľná sv. omša o 11.00h je počas školského roka určená pre deti

– vo štvrtok je vystavená Sviatosť oltárna k súkromnej poklone v čase od 6.30h do 15.30h

– v Kostole sv. Egídia sa sv. omše zatiaľ neslúžia

 

 

ČASY SV. OMŠÍ V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Vzhľadom na zvýšený počet pozitívnych pacientov na covid 19 bude Kaplnka Božieho milosrdenstva od 23.8 do odvolania zatvorená. Duchovná služba v nemocnici je aj napriek obmedzeniam zabezpečená. O následnom otvorení kaplnky vás budeme informovať na našej web stránke a farských oznamoch. 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

sa v našej farnosti vysluhuje v konkatedrále denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.30 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

* Od 6.00 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

Každý druhý štvrtok v mesiaci bude v konkatedrále o 20.00h modlitebný večer s názvom Slovensko na kolenách, ktorý budeme vysielať na farskom youtube kanáli.