Od 19. apríla 2021 sa slúžia sväté omše len v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Prosíme vás, aby ste obsadzovali len stoličky a označené miesta v laviciach.

V nedeľu 23. mája sú v konkatedrále z dôvodu vysluhovania sviatosti birmovania zrušené sv. omše o 9.30h a 11.00h! Prosíme vás, aby ste prišli na iné sv. omše. (sv. omša o 10.00h je vyhradená iba pre birmovancov, ich rodičov a birmovných rodičov!)

 

ČASY SV. OMŠÍ V KONKATEDRÁLE

* nedeľná sv. omša o 9.30h je vysielaná na našom farskom youtube kanáli. Na túto svätú omšu je potrebné sa prihlásiť online na tomto odkaze, najskôr však deň predtým (v sobotu) od 9.00h, najneskôr pol hodiny pred sv. omšou

** nedeľná sv. omša o 11.00h je určená pre deti; je potrebné sa na ňu prihlásiť online na tomto odkaze, najskôr však deň predtým (v sobotu) od 9.00h, najneskôr pol hodiny pred sv. omšou

úmysly svätých omší na máj a jún nájdete na tomto odkaze

– vo štvrtok je vystavená Sviatosť oltárna k súkromnej poklone v čase od 6.30h do 15.30h

 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

sa v našej farnosti vysluhuje v konkatedrále denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.30 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

V pondelky v týždni pred prvým piatkom bude o 20.00h kajúca pobožnosť, ktorú budeme vysielať na farskom youtube kanáli.

Každý druhý štvrtok v mesiaci bude v konkatedrále o 20.00h modlitebný večer s názvom Slovensko na kolenách, na ktorý sa môžete prihlásiť online na tomto odkaze.