NAŠA FARNOSŤ FUNGUJE OD 22. 11. NASLEDOVNE:
MAXIMÁLNA ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH JE OBMEDZENÁ NA 50 ĽUDÍ A TO V REŽIME PRE OČKOVANÝCH A TÝCH, KTORÍ PREKONALI OCHORENIE COVID19 NIE VIAC AKO 180 DNÍ DOZADU. PRI VŠETKÝCH SV. OMŠIACH JE POVINNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV, KTORÝ BUDE FUNGOVAŤ AKO JE UVEDENÉ PRI KAŽDOM KOSTOLE:

ČASY SV. OMŠÍ V KONKATEDRÁLE

Všetky časy platia len pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie Covid19 nie viac ako 180 dní dozadu.
Pri vstupe do kostola je potrebné kvôli povinnému zoznamu účastníkov vhodiť do košíka papierik s menom a telefónnym číslom, v prípade rodiny stačí 1 papierik a počet účastníkov. Pripravili sme pre vás aj kartičky, ktoré si môžete stiahnuť na tomto odkaze, ale nájdete ich aj vytlačené vzadu v kostole.
Sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše, budeme rozdávať pred konkatedrálou.

* nedeľná sv. omša o 9.30h je vysielaná na našom farskom youtube kanáli.

** nedeľná sv. omša o 11.00h je počas školského roka určená pre deti (neplatí od 22.11.2021)

– vo štvrtok je vystavená Sviatosť oltárna k súkromnej poklone v čase od 6.30h do 15.30h

– ak na všedný deň pripadne prikázaný sviatok, sväté omše sú podľa rozpisu v aktuálnych farských oznamoch a v ten deň sa nespovedá!

ČASY SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. EGÍDIA

Všetky časy platia len pre očkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie Covid19 nie viac ako 180 dní dozadu.
Účasť na sv. omši v Kostole sv. Egídia je možná len na základe registrácie cez formulár na farskej stránke, ktorý nájdete na hlavnej stránke vždy v sobotu od 9.00h. Keďže zoznam účastníkov sa bude hromadiť elektronicky pri každej registráccii, lístočky v tomto kostole nie sú potrebné.
Sväté prijímanie pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť sv. omše, budeme rozdávať pred konkatedrálou.

 

 

ČASY SV. OMŠÍ V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Vzhľadom na zvýšený počet pozitívnych pacientov na covid 19 bude Kaplnka Božieho milosrdenstva od 23.8 do odvolania zatvorená. Duchovná služba v nemocnici je aj napriek obmedzeniam zabezpečená. O následnom otvorení kaplnky vás budeme informovať na našej web stránke a farských oznamoch. 

SVIATOSŤ ZMIERENIA

sa v našej farnosti vysluhuje v konkatedrále denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.30 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

* Od 6.00 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

Každý druhý štvrtok v mesiaci bude v konkatedrále o 20.00h modlitebný večer s názvom Slovensko na kolenách, ktorý budeme vysielať na farskom youtube kanáli.