AKTUÁLNE ČASY SV. OMŠÍ NÁJDETE VŽDY V NAJNOVŠÍCH OZNAMOCH


miesto pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota

nedeľa

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

6,00

12,00

15,45 

18,00**

6,00

12,00

15,45

18,00

6,00

12,00

15,45

18,00**

6,00

12,00

15,45

18,00

6,00

12,00

15,45

18,00**

7,00

18,30

6,30

8,00

9,30**

11,00*

14,00

17,00

18,30

 
Kostol sv. Egídia

             
Penzión „Západ“

             
Kaplnka Božieho Milosrdenstva (nemocnica)

*nedeľné sväté omše v konkatedrále o 11.00 sú za účasti detí

**sväté omše v týždni o 18.00h /pondelok, streda a piatok/ a v nedeľu o 9.30 sú vysielané cez farský youtube kanál; v týždni po vysielaných sv. omšiach bude aj modlitba sv. ruženca pred Sviatosťou oltárnou

SVIATOSŤ ZMIERENIA

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť zmierenia denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

v pondelok – piatok: 5.30h – 5.50h, od 15.30h

vo štvrtok: 9.00h – 12.00h
v sobotu: 6.30h – 6.50h
Kňaz spovedá od konkrétneho času dovtedy kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED 1. PIATKOM
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

v pondelok – streda: 6.00h a od 15.30h
vo štvrtok: 6.00h, 9 – 12h a od 14.00h
v piatok: 6.00h a od 14.00h