AKTUÁLNE INFORMÁCIE O FUNGOVANÍ NAŠEJ FARNOSTI


AKTUÁLNE ČASY SV. OMŠÍ NÁJDETE VŽDY V NAJNOVŠÍCH OZNAMOCH


miesto pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota

nedeľa

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

6,00

15,45 

6,00

15,45

6,00

15,45

6,00

15,45

6,00

15,45

7,00

18,30

6,30

8,00

9,30

11,00*

18,30

 
Kostol sv. Egídia

12,00

18,00

12,00

18,00**

12,00

18,00

12,00

18,00

12,00

18,00

6,00

17,00

             
Penzión „Západ“

8,30

(1.piatok)

8,30

             
Kaplnka Božieho Milosrdenstva (nemocnica) 15,45

15,45

15,45 15,45 15,45

15,45

*nedeľné sväté omše v konkatedrále o 11.00 sú za účasti detí

**utorkové sväté omše v Kostole sv. Egídia o 18.00 sú za účasti mladých

SVIATOSŤ ZMIERENIA

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť zmierenia denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

v pondelok – piatok: 5.40h – 6.00h, 15.45h
vo štvrtok: 9.00h – 12.00h
v sobotu: 6.40h – 7.00h
Kňaz spovedá od konkrétneho času dovtedy kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED 1. PIATKOM
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

v pondelok – streda: 6.00h a od 15.30h
vo štvrtok: 6.00h, 9 – 12h a od 14.00h
v piatok: 6.00h a od 14.00h