ČASY SV. OMŠÍ V KONKATEDRÁLE

* nedeľná sv. omša o 9.30h je vysielaná na našom farskom youtube kanáli.

** nedeľná sv. omša o 11.00h je určená pre deti

úmysly svätých omší na máj a jún nájdete na tomto odkaze

– vo štvrtok je vystavená Sviatosť oltárna k súkromnej poklone v čase od 6.30h do 15.30h

– v Kostole sv. Egídia sa sv. omše zatiaľ neslúžia

 

 

ČASY SV. OMŠÍ V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

SVIATOSŤ ZMIERENIA

sa v našej farnosti vysluhuje v konkatedrále denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI

*Poobede od 15.30 spovedá kňaz dovtedy, kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED PRVÝM PIATKOM

V pondelky v týždni pred prvým piatkom bude o 20.00h kajúca pobožnosť, ktorú budeme vysielať na farskom youtube kanáli.

Každý druhý štvrtok v mesiaci bude v konkatedrále o 20.00h modlitebný večer s názvom Slovensko na kolenách, ktorý budeme vysielať na farskom youtube kanáli.