AKTUÁLNE ČASY SV. OMŠÍ NÁJDETE VŽDY V NAJNOVŠÍCH OZNAMOCH

 


miesto pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota

nedeľa

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

6,00

15,45 

6,00

15,45

6,00

15,45

6,00

15,45

6,00

15,45

7,00

18,30

6,30

8,00

9,30

11,00

18,30

 
Kostol sv. Egídia 12,00

12,00

12,00 12,00 12,00

6,00

17,00

             
Penzión „Západ“

8,30

(1.piatok)

8,30

             
Kaplnka Božieho Milosrdenstva (nemocnica) 15,45 15,45 15,45 15,45 15,45

15,45

SVIATOSŤ ZMIERENIA

V našej farnosti vysluhujeme sviatosť zmierenia denne okrem nedieľ a prikázaných sviatkov, avšak na rozumné požiadanie aj v tieto dni.

SPOVEDANIE VO VŠEDNÉ DNI
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

v pondelok – piatok: 5.40h – 6.00h, 15.45h
vo štvrtok: 9.00h – 12.00h
v sobotu: 6.40h – 7.00h
Kňaz spovedá od konkrétneho času dovtedy kým sú penitenti, potom odchádza. Preto vás prosíme o dodržanie začiatočného času spovedania.

SPOVEDANIE V TÝŽDNI PRED 1. PIATKOM
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie:

v pondelok – utorok: 6.00h a od 15.30h
v stredu: 6.00h a od 14.00h
vo štvrtok: 6.00h, 9 – 12h a od 14.00h
v piatok: 6.00h a od 14.00h