lectio1

Božie slovo je živé a účinné a má moc meniť srdce človeka. Kto s ním žije, vyformuje ho podľa svojho obrazu a bude sa mu v živote dávať spoznávať stále viac. Preto sme sa aj v našej farnosti začali v tomto školskom roku stretávať na LECTIO DIVINA – biblických večeroch, ktoré sú určené najmä pre lektorov, ale vítaný je ktokoľvek. Pod vedením pána kaplána Petra Matisa sa každý štvrtok po večernej sv. omši stretávame v priestoroch pod kostolom a rozoberáme liturgické čítania, ktoré sa viažu k nasledujúcej nedeli. Najprv nás pán kaplán vovedie do historického kontextu, v ktorom biblické texty vznikali, ale samozrejme, nezostávame len pri tom. Ideme hlbšie a spoločne sa snažíme objavovať posolstvo textu, jeho zmysel; to, čo Boh hovorí konkrétne každému z nás. Biblia je kniha nadčasová a aktuálna. Je to čítanie pre život. Spoločne zisťujeme, že Božie slovo naozaj hovorí do každej situácie, ktorú prežívame. Preto ten najdôležitejší bod duchovného čítania Svätého písma formou lectio divina – CONTEMPLATIO – nastáva až doma. Veď dôležité je, aby to, čo na stretnutiach načerpáme, prešlo do našich sŕdc a aby nás Božie slovo naozaj pretváralo.