Komunita Chemin Neuf

Stretnutie Komunity Chemin Neuf

Komunita Chemin Neuf je rímskokatolíckou komunitou s povolaním k ekumenizmu. Zrodila sa z modlitbového spoločenstva v Lyone (vo Francúzsku) v roku 1973. V súčasnosti má viac ako 1300 členov, ktorí pochádzajú z mnohých krajín sveta. Komunita sídli v 25 krajinách, má misie vo viac ako 60 krajinách, čím sa stáva medzinárodnou Komunitou. Širšie spoločenstvo Komunity Chemin Neuf, tzv. Komunio, tvorí telo apoštolskej Komunity Chemin Neuf (viac ako 8000 osôb vo svete). Bratia a sestry z Komunia podporujú komunitné misie.

Začiatky spoločenstva na Slovensku sú od r. 2000, kedy sa uskutočnilo prvé stretnutie komunity pre manželov s názvom Kána – ako jedna z misií komunity. Od vtedy sa spoločenstvo v Poprade pravidelne stretáva počas školského roku jedenkrát v týždni na otvorenom modlitebnom stretnutí striedavo v jednotlivých cirkvách. Stretnutie sa končí spoločnou modlitbou komunity za jednotu kresťanov.

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov komunita raz ročne spoluorganizuje slávnostnú bohoslužbu za účasti veriacich rôznych cirkví z celého mesta. Tak isto spoločenstvo pomáha komunite organizovať letné formačné stretnutia manželov Kána a letný tábor pre deti.

Členovia spoločenstva v Poprade založili modlitby otcov, ktoré sa úspešne rozvíjajú. Spoločenstvo vedú naši členovia a sympatizanti. V rámci aktivít Centra pre rodinu Poprad spoločenstvo spoluorganizovalo Dni rodiny v Poprade, vianočné a predvianočné stretnutia na fare spojené s výrobou adventných vencov a iné aktivity. Niektorí členovia pôsobia vo svojich farských radách jednotlivých cirkví. Spoločenstvo taktiež prispieva k realizácii Krížovej cesty Poprad Kvetnica.

 

Zodpovední za spoločenstvo v Poprade:

Ing. Róbert Dula, mob.: 0910 890 440 – rímskokatolícka cirkev

Ing. Vladimír Margetaj, mob.: 0903 785 720 – evanjelická cirkev

Viac info na http://www.chemin-neuf.sk/