KRESŤANSKÝ PSYCHOLÓG

Kresťanský klinický psychológ

Nábrežie Jána Pavla II 15

(budova bývalej Katolíckej univerzity)


Ordinačné hodiny: pondelok, utorok, štvrtok a piatok, 7,00 – 15,30 hod

Pre tých, ktorí budú chcieť využiť túto službu, je potrebné dohodnúť si dopredu stretnutie telefonicky.

Monika Hasajová: 0911 812 093

Zuzana Bolibruchová: 0950 589 342

Číslo účtu na zasielanie príspevkov na úhradu nákladov spojených s prevádzkou ambulancie (len pre farnosti):

SK96 0200 0000 0036 5082 8153