DŠV IV ročník

7. stretnutie IV. ročníka DŠV

ČÍTAŤ A MODLIŤ SA SV. PÍSMO

/pre stiahnutie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte “uložiť odkaz ako”/

PPT prezetácia

WORD dokument


4. stretnutie IV. ročníka DŠV

ŽALMY – MODLITEBNÁ KNIHA ČLOVEKA

/pre stiahnutie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte “uložiť odkaz ako”/

PPT prezetácia

WORD dokument


3. stretnutie IV. ročníka DŠV

PROROCI, STRÁŽCOVIA VIERY IZRAELA

/pre stiahnutie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte “uložiť odkaz ako”/

PPT prezetácia

WORD dokument


2. stretnutie IV. ročníka DŠV

BIBLICKÉ DEJINY A BIBLICKÁ MENTALITA

/pre stiahnutie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte “uložiť odkaz ako”/

PPT prezetácia

WORD dokument


1. stretnutie IV. ročníka DŠV

/pre stiahnutie kliknite pravým tlačidlom myši a dajte “uložiť odkaz ako”/

PPT prezetácia

WORD dokument