Potulky Rakúskom

Krajina našich juhozápadných susedov sa stala cieľom posledného výletu turisticko-lyžiarskeho krúžku pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade v školskom roku 2017/18. Dvadsaťštyričlenná skupina mladých turistov pod vedením školského kaplána Petra Nákačku si predsavzala navštíviť za tri dni (22.- 25. 6. 2018) čo najviac miest z tých najkrajších, ktoré sa v Rakúsku nachádzajú.

Continue Reading

Gymnazisti hľadali v Münsteri pravý pokoj

Takmer päťdesiat žiakov Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu v Poprade a Cirkevného gymnázia sv. Andreja v Ružomberku zavítalo v dňoch 8. 5. – 14. 5. 2018 do nemeckého Münsteru. Výzva: SucheFrieden! (Hľadaj pokoj!) (porov. Ž 34,15) sa stala mottom 101. ročníka stretnutia nemeckých katolíkov s názvomKatholikentag, ktorého sa gymnazisti zúčastnili pod vedením školského kaplána Petra Nákačku a dvoch učiteliek z Gymnázia sv. Andreja.

Continue Reading

Výlet lyžiarsko-turistického krúžku

Osemnásť žiakov Cirkevnej spojenej školy v Poprade prijalo ponuku lyžiarsko-turistického krúžku aktívne využiť voľné dni a zúčastniť sa trojdňového pobytu v Turíku. Tohtoročné jarné prázdniny by si skôr zaslúžili prívlastok „zimné“. Ostrý mráz poriadne vyštípal všetkých zúčastnených. Prijateľnou odmenou boli vynikajúce snehové podmienky v stredisku Opalisko-ZávažnáPoruba. Program lyžiarskeho výletu oživovali aj viaceré sprievodné duchovné či teambuildingové aktivity. Nechýbali spoločné modlitby, duchovné impulzy, svätá omša, ani rozličné hry, súťaže či bowling. Poďakovanie patrí animátorom, ktorí ochotne venovali svoj voľný čas mladším žiakom, ale aj dvom oteckom, ktorí sa osvedčili nielen ako spoľahliví šoféri, ale aj ako skvelí a obetaví lyžiarski inštruktori. Verím, že akcia pomohla deťom, aby tohtoročné jarné prázdniny neboli „prázdnymi“ dňami, ale dňami plnými – bohatými na mnohé krásne zážitky.

 

Continue Reading