Dekanátna púť k sv. Martinovi

Katolícke Slovensko je odpradávna význačné prejavmi úcty k sv. patrónom, ktorej súčasťou je aj putovanie na miesta s náboženským charakterom. Pútnici si uvedomujú, že úspech každého jednotlivca na púti závisí od každého člena spoločenstva putujúcich, čo nás zároveň učí, že k svojmu životu potrebujeme aj iných ľudí. Pocit spolupatričnosti človeku pomáha v ďalšom rozvoji jeho bytia, vo veciach viery nevynímajúc.

8

Continue Reading