2. stretnutie prvoprijímajúcich detí

V poradí druhé stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa uskutočnilo v nedeľu 19. novembra pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Deti sa po krátkom “tanečno – hernom” úvode rozdelili do skupín a spolu s animátormi sa venovali aktivite, v ktorej na papier písali a kreslili možnosti, ako by mohli pomôcť chudobnému človeku. Táto aktivita následne viedla k pútavému predstaveniu ďalšieho svätca – svätej Alžbety Uhorskej, ktorá napriek kráľovskému postaveniu vynikala práve láskou k chudobným. Rozdávala kráľovský majetok a sama žila v chudobe, mimo kráľovského paláca. Na záver stretnutia sa deti pomodlili ruženec Božieho milosrdenstva.

Ich rodičia sa zatiaľ zišli pri téme “Načo Cirkev?”. Po úvodnej prednáške prešlo stretnutie do diskusie so zaujímavými otázkami, o ktorých rodičia s kňazom debatovali až do chvíle, kým ich nevyrušili netrpezlivé deti, ktoré už svoje stretko skončili 🙂

Tešíme sa vašej účasti a pozývame vás na ďalšie predvianočné stretnutie, 10. decembra 2017.

banner-1prijimajuce-deti-stretka

Continue Reading

1. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

 

15. októbra sme začali stretnutia pre deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k prvému svätému prijímaniu, a ich rodičov. Na začiatku sme sa s deťmi spoločne zahrali hry ako Evolúcia alebo Domčeky. Neskôr sme deti rozdelili do skupín a každej skupinke priradili animátora. V skupinách sme sa potom navzájom predstavili a znova chvíľku zahrali.

IMG_8185

Continue Reading