Adventný program “Od srdca k srdcu”

Študenti a učitelia Cirkevnej spojenej školy v Poprade si pripravili pred detskou sv. omšou v nedeľu 20.12.2015 o 11:00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda program s adventným posolstvom „Od srdca k srdcu“. Hudobne doprevádzali aj sv. omšu, po ktorej predstavili svoje výrobky na vianočnom trhu. Tešíme sa z vašich darov a tvorivosti. Ďakujeme 🙂

Continue Reading

Sedem bolestí Panny Márie /14.9.2015/

14. 9. 2015 sa v rámci duchovnej prípravy na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie po popoludňajšej sv. omši v konkatedrále konalo hudobno-dramatické pásmo pod názvom Sedembolestná. S týmto program k nám zavítali mladí z Liptovskej Tepličky. Prostredníctvom spevu, slova a scénického tanca sme mohli rozjímať a meditovať nad bolesťami Panny Márie. Touto formou sa chceme ešte raz poďakovať tepličanom za ich obetu a službu.

Continue Reading