1. stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov

 

15. októbra sme začali stretnutia pre deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k prvému svätému prijímaniu, a ich rodičov. Na začiatku sme sa s deťmi spoločne zahrali hry ako Evolúcia alebo Domčeky. Neskôr sme deti rozdelili do skupín a každej skupinke priradili animátora. V skupinách sme sa potom navzájom predstavili a znova chvíľku zahrali.

IMG_8185

Continue Reading

Prvopiatkové sväté omše pre deti

 

Prvopiatkové sväté omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda budú počas tohto školského roku patriť deťom. Prvý piatok 6. októbra sme začali modlitbou posvätného ruženca o 18.00h, po ktorej nasledovala animovaná svätá omša za účastí detí. Pán kaplán v homílii deťom porozprával o úcte k Božskému srdcu a vysvetlil pobožnosť prvých piatkov. Deti si po svätej omši mohli vyzdvihnúť farebné brožúrky, do ktorých si počas roka môžu značiť účasť na prvých piatkoch – sviatosť zmierenia a účasť na svätej omši.

Srdečne pozývame všetky deti – aj tie, ktorým sa v októbri nepodarilo prísť – na ďalšiu prvopiatkovú svätú omšu, ktorá bude 3. novembra 🙂

IMG_2405

Continue Reading

Detský letný tábor

Predposledný prázdninový týždeň si deti našej farnosti vyskúšali, čo znamená prejsť z otroctva do zasľúbenej zeme. V duchu tohto biblického príbehu sa niesol tábor v Liptovskej Štiavnici pod vedením kaplána Matúša Knižackého, Zdenky Hertelyovej a animátorského
tímu.

IMG_5004

Continue Reading

Prvé sväté prijímanie v našej farnosti

 

Počas posledného májového víkendu, 27. – 28. mája, sa v našej farnosti konalo prvé sväté prijímanie. “Vezmi si, vezmi, moje plány aj sny, cestou v mojom živote si Ty” – konkatedrálou sa ozýval spev prvoprijímajúcich detí, ktoré spievali s rozžiarenými tvárami a čistými a úprimnými srdiečkami. Hovorí sa, že dieťa vždy povie to, čo cíti a je úprimné. Iste tomu bolo tak aj počas troch svätých omší, počas ktorých 277 detí našej farnosti prvýkrát prijalo Eucharistiu.

IMG_3633

Continue Reading