Mesačné pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu

„Vždy, keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu,” zjavuje Ježiš sestre Faustíne hĺbku svojej lásky k nám.

Continue Reading

Ekumenická pobožnosť /24.1.2016/

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vyvrcholil v našej farnosti ekumenickou pobožnosťou v nedeľu 24. januára 2016 v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Pobožnosti predsedal náš pán dekan Ondrej Borsík a zúčastnili sa jej predstavitelia viacerých cirkví v Poprade: katolíckej (rímskokatolíci a gréckokatolíci), evanjelickej a apoštolskej. V homílii sa veriacim prihovoril pastor Apoštolskej cirkvi Ján Šefčík. Pobožnosť pozostávala zo spoločných modlitieb, liturgie slova, prosieb, modlitby za jednotu a na záver každý z celebrantov udelil veriacim požehnanie. Zúčastnení sa po skončení stretli na spoločnom agapé v priestoroch pod kostolom.

Continue Reading

Modlitby Za naše mesto

Aj v túto prvú novembrovú sobotu v mesiaci (7.11.2015) sme sa stretli v modlitbe pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Okrem tradičného prihovárania za mesto Poprad sa modlitba niesla v duchu sviatku Všetých svätých a túžbe po osobnej svätosti. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 5. 12. 2015 o 18:15 v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Continue Reading

Modlitby za naše mesto

Farnosť je „Cirkvou, ktorá žije uprostred domov svojich synov a dcér“

([1] Ján Pavol II. Chistifideles laici)

Od februára 2014 sa mladí pod vedením p. kpl. Forgáča stretávame raz mesačne, zvyčajne v prvú sobotu v mesiaci, aby sme sa spoločne prihovárali a modlili za mesto Poprad. Spoločnými prosbami, chválami a vďakami sa prihovárame za jednotlivé potreby mesta (duchovných otcov, vedenia mesta, rodiny, jednotlivé sektory, ako sú školstvo, zdravotníctvo, polícia, atď.) Táto iniciatíva modlitieb za mesto vznikla už pred niekoľkými rokmi, kedy sa spontánne dalo dokopy niekoľko mladších a starších veriacich, majúc túžbu prihovárať sa za naše mesto. Takto sa vytvorila na prvú sobotu v mesiaci modlitbová „siet“, kedy sa v každú hodinu prihovára jeden človek za potreby mesta z miesta, kde sa práve nachádza. Táto aktivita pokračuje dodnes. Jej vyvrcholením je spoločná modlitba pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, na ktorú je každý srdečne vítaný. Opierajúc sa o slova pápeža Františka, ako členovia tejto farnosti veríme, že sa tak vytvára priestor domova a miesto stretnutia pre všetkých veriacich aj mimo liturgického slávenia svätej omše.

Continue Reading