Modlitbové stretnutie Za naše mesto /15. 10. 2016/

Po niekoľkomesačnej prestávke sa od októbra v našej farnosti opäť rozbehli modlitby Za naše mesto. Je to priestor pre všetkých, ktorí majú túžbu modliť sa a prihovárať za seba, svojich blízkych a ľudí nášho mesta, našej farnosti. Modlitby vedie p. kaplán Pavol Forgáč pred vyloženou Sviatosťou oltárnou za hudobného doprovodu mladých. Srdečne pozývame na ďalšej strentutie.

IMG_9581

Continue Reading

6. DEŇ MISIÍ (29.9.2016)

Program Svätých misií v Poprade pokračoval aj vo štvrtok 29. septembra. Obe ranné sv. omše sa niesli témou „Viera o Eucharistii“. „Dnes chceme hovoriť o viere, ktorá vrchy prenáša“, začal svoju kázeň páter Peter Slobodník. Otec Slobodník sa zamýšľal nad celkovou charakteristikou našej viery: „Viera je niečo oveľa viac, ako to, čo môžeme spoznať svojimi zmyslami. V srdci každého človeka je túžba po Bohu.“ Svoju úvahu nad témou zhrnul peknou myšlienkou: „Bohu bolo málo, že stvoril svet a nás. Boh chcel, aby sme mali vzťah s Bohom. Chce byť vo vzťahu so mnou a s nami“. V závere všetkých prítomných povzbudil slovami: „Viera musí dozrievať. Preto prosme, Pane ja verím, pomôž mojej nevere“, uzavrel redemptorista.

 IMG_8027

Continue Reading

Modlitby za oslobodenie a uzdravenie

 

“Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: “Ježiš Kristus je Pán!” na slávu Boha Otca.” (Flp 2, 9-11)

Meno Ježiš má moc spasiť naše duše, má moc oslobodiť nás od hriechov, vytrhnúť z temnoty a preniesť do Božieho obdivuhodného svetla. Boh nám zvlášť v tomto Roku milosrdenstva otvára bránu svojho srdca, a robil tak aj počas modlitieb za oslobodenie a uzdravenie, ktoré sa počas prípravného týždňa na misie konali v našej farnosti každý deň po sv. omši v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a Kostole sv. Cyrila a Metoda pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Bohu vďaka za každý Boží dotyk a jeho uzdravenie.

IMG_7285

Continue Reading

Adorácia Ježiša v Božom Slove /22. 9. 2016/

Prípravný týždeň na misie pokračoval adoráciou Ježiša v Božom slove vo štvrtok 22. 9. po večernej sv. omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Vybraní lektori v priebehu takmer 2 hodín prečítali celé Evanjelium podľa sv. Marka. Bol to čas vhĺbenia sa a ponorenia do živého Božieho slova pre každého, kto si našiel chvíľu a prišiel sa započúvať do evanjeliových textov.

IMG_4951

Continue Reading