9 stretnutí s Pannou Máriou a odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Od 6. do 14. septembra 2018 sa v našej farnosti konala duchovná príprava na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie v podobe deviatich stretnutí s Pannou Máriou. V duchovnom programe počas svätých omší sme sa zamýšľali nad rôznymi titulmi Panny Márie, ale súčasťou bol aj sprievodný program pre deti, mladých i starších.

Continue Reading

24 hodín pre Pána

Slovenskí veriaci sa zapojili do pôstnej výzvy Svätého Otca Františka k prežitiu intenzívnej modlitby a adorácii v Božom chráme počas 24 hodín. Z piatka 9. 3. na sobotu 10.3 boli v spišskej diecéze otvorené kostoly v Dolnom Kubíne a v Poprade.

Continue Reading

Modlitby Za Naše Mesto

Po dlhšej letnej prestávke sa veriaci farnosti Poprad mohli v sobotu 21. októbra opäť stretnúť na modlitbách Za naše mesto. Modlitbové stretnutie sa začalo tradične po večernej sv. omši o 18.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Spolu s novokňazom o. Máriom Brezňanom sa veriaci prihovárali za potreby jednotlivcov, birmovancov, rodín, ako i potreby celého nášho mesta. Modlitby Za naše mesto budú prebiehať od októbra vždy raz v mesiaci. Dátumy jednotlivých stretnutí môžete nájsť na plagáte.

Continue Reading

Deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii a zasvätenie farnosti a mesta

Pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa v našej farnosti konal od 6. – 15. 9. deviatnik k Sedembolestnej Panne Márii. Program duchovnej obnovy prebiehal v konkatedrále a začínal modlitbou sv. ruženca o 18:30, pri ktorom sa striedali viaceré modlitbové spoločenstvá nášho mesta. Nasledovala sv. omša  o 19:00 so zamyslením nad jednou z bolestí Panny Márie.

IMG_5946

Continue Reading