1. DEŇ MISIÍ /24. 9. 2016/

“Priblíž sa k Bohu a On sa priblíži k tebe!”

Po bohatom programe prípravného týždňa na misie sme v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda privítali pátrov redemptoristov, ktorým správca farnosti vsdp. Ondrej Borsík symbolicky odovzdal kľúče od farnosti Poprad na čas misií. Po jedenástich rokoch sa tak našim veriacim a ľuďom z blízkeho okolia opäť ponúka možnosť prehĺbiť svoju vieru, urobiť krok vpred vo svojom vzťahu k Bohu, priblížiť sa k nemu v nádeji, že on, všemocný Pán sa priblíži a skloní ku každému svojmu stvoreniu.

IMG_7310

Continue Reading