Májový snúbenecký kurz

Na treťom tohtoročnom  kurze prípravy na manželstvo 4.- 6. mája na fare v Novom Smokovci  sa v piatok popoludní stretlo  jedenásť snúbeneckých párov, ktoré sa rozhodli pre sviatostné manželstvo. Počas troch dní plných prednášok, aktivít , diskusií a rozhovorov o živote v manželstve i s Bohom sa im venoval náš pán kaplán Peter,  päť manželských párov a dvaja odborníci. Nechýbala ani možnosť  zúčastniť sa sv. omší, vyspovedať sa, či porozprávať s naším výnimočným pánom kaplánom. V nedeľu po slávnostnom obede sme z Tatier všetci odchádzali posilnení a odhodlaní rásť v našich vzťahoch.

Continue Reading

Aprílový snúbenecký kurz

Počas víkendu od 20. – 22. apríla 2018 sa v priestoroch Rímskokatolíckeho farského úradu v Novom Smokovci konala príprava snúbencov na manželstvo. Lektori, ktorí sú prevažne našími farníkmi, priblížili svoje manželské radosti i starosti pätnástim párom. Vytvorilo sa živé spoločenstvo mladých ľudí, ktorí chcú žiť svoje povolanie s Kristom medzi sebou a nechať sa viesť Jeho slovom skrze učenie Cirkvi.

Continue Reading

Snúbenecký kurz – marec 2018

Uplynulý víkend 2. – 4. 3. 2018 sa na Farskom úrade v Novom Smokovci konal ďalší kurz prípravy snúbencov, najmä našej farnosti, či dekanátu. Ako tradične, v piatok o 15.00h sa v zasadacej miestnosti zišlo 14 snúbeneckých párov, ktorí sa oboznámili s priebehom kurzu. Interaktívnou formou sa vzájomne medzi sebou predstavili a započúvali do prvých prednášok, ktorých bolo spolu deväť: šesť  z nich lektorujú manželia, dve kňaz a jednu lekárka – gynekologička. Okrem tejto prednáškovej časti majú snúbenci dostatok priestoru na vzájomné spoznávanie, konzultáciu s lektorským tímom, či prechádzku v prostredí Vysokých Tatier. Veľmi dôležitou súčasťou tejto prípravy na manželstvo je duchovná formácia. Každý deň sme mali svätú omšu, v sobotu adoráciu Najsvätejšej sviatosti a počas celej prípravy bol prítomný kňaz, ktorý neúnavne vysluhoval sviatosť zmierenia a ponúkal duchovné rozhovory. Stretnutia prípravy sú veľmi obohacujúce pre snúbencov ale aj pre lektorov. Badať to najmä pri záverečnom vyhodnocovaní uplynulého kurzu. Verím, že takéto stretnutia nás nasmerujú k hlbšiemu prežívaniu osobného vzťahu s Bohom a pozvaniu do svojej nastávajúcej rodiny, nastávajúcich dní a životných situácii.

 

Continue Reading

START UP /9-10.sept a 7-8.okt/

S programom pre mladých pod názvom START UP your life (prekl. – Naštartuj svoj život) prišli do našej farnosti zástupcovia Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Program bol rozdelený do dvoch častí, ktoré sa konali s mesačným odstupom, a to 9. – 10. septembra a 7. – 8. októbra. Prostredníctvom prednášok a aktivít mladí dostali teoretické a praktické rady, ako žiť svoj život v kresťanskom spoločenstve, ako správne komunikovať. Hovorilo sa tiež o dôležiťosti odpúšťania v živote kresťana, ako prekonávať samých seba a výjsť zo svojej “zóny komfortu”. Vyvrcholením programu je spoločné “vypracovanie” projektu, do ktorého sa v najbližšom čase zapoja mladí zo spoločenstva Nová nádej. Ďakujeme veľmi pekne našim priateľom zo ZKSM za ich otvorenosť a povzbudenie v práci s mladými.

DSC_0856

Continue Reading

KURZ PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO /4 – 6. 3. 2016/

Prvý marcový víkend sa cez našu farnosť Poprad konal kurz prípravy na manželstvo na fare v Novom Smokovci, ktorý viedol tím zložený z piatich manželských párov, kaplána Mgr. Petra Matisa, pani doktorky MUDr. Refkovej a odborníčky pre bioetiku P. Dobákovú. Zúčastnilo sa ho desať párov snúbencov. Manželia Mikulovskí, Petrenčíkovci, Vitkoví, Kožárovci, Kuzárovci a pán kaplán počas celého víkendu nám pútavou formou približovali témy týkajúce sa manželstva aj cez osobné svedectvá. Prednášali nám napríklad o rozdieloch medzi mužom a ženou, o vzájomnej komunikácií, o tom aký je dôležitý osobný vzťah s Bohom a ako k nemu viesť aj svoje deti.

_DSC0225

Continue Reading