Rozlúčka s p. kaplánom Antonom

Od júla je z našej farnosti preradený aj pán kaplán Anton Durčák. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš ho poslal na štúdiá do Ríma, kde bude študovať morálku. V našej farnosti pôsobil iba rok, počas ktorého sa okrem ostatných kňazských povinností venoval aj mladým na mládežníckych sv. omšiach alebo pri príprave na sviatosť birmovania. Prajeme mu zo srdca mnoho Božích milostí na novom mieste a veľa síl a darov Ducha Svätého pri štúdiu.

Continue Reading

Rozlúčka s p. kaplánom Adamom

Od 4. júla je z našej farnosti preradený p. kaplán Adam Konkoľ, ktorý mal v našej farnosti na starosti detské sväté omše a prípravu detí na prvé sväté prijímanie.
Za jeho službu mu zo srdca ďakujeme a vyprosujeme mu v novom pôsobisku mnoho Božích milostí, požehnania a radosti zo služby Pánovi.

Continue Reading

Rozlúčka s kaplánom Petrom Matisom

Od 9. júla 2019 je z našej farnosti preradený kaplán Peter Matis, ktorý u nás pôsobil štyri roky.

Ako v príhovore na rozlúčkovej svätej omši povedal dekan Ondrej Borsík, pán kaplán zanecháva v našej farnosti hlbokú brázdu. A nielen v našej farnosti, ale určite aj v srdciach mnohých farníkov, ktorým sa obetavo venoval či už vo sviatosti zmierenia, pri osobných stretnutiach a rozhovoroch ale aj vo farskej kancelárii.

Continue Reading

Rozlúčka s kaplánom Matúšom Knižackým

28. februára 2018 sme sa rozlúčili s p. kaplánom Matúšom Knižackým, ktorý v našej farnosti pôsobil od júla 2016 a ktorého novým pôsobiskom bude od 1. marca farnosť Levoča.

Pán kaplán Matúš sa v našej farnosti venoval pastorácii prvoprijímajúcich detí, kde sa každý mesiac stretával s rodičmi detí pri rôznych témach. Okrem toho sa venoval aj miništrantom, mal na starosti detské sväté omše a v tomto školskom roku sa vďaka nemu rozbehli aj prvopiatkové sväté omše za účasti detí, ktorých cieľom bolo povzbudiť všetky deti, ktoré už pristúpili k 1. svätému prijímaniu, aby si vykonali pobožnosť 9. prvých piatkov a osvojili si tak zvyk pristupovať pravidelne k sviatosti zmierenia a Eucharistii.
Zo srdca sa mu chceme poďakovať za jeho obetavú službu a otvorené srdce, ochotné vždy poslúžiť. V novom pôsobisku mu prajeme mnoho Božích milostí, požehnania a síl v jeho kňazskej službe.
Continue Reading

Ďakujeme našim kaplánom

 

Veriaci farnosti Poprad zo srdca ďakujú kaplánom Floriánovi Volfovi a Pavlovi Forgáčovi za ich službu v našej farnosti. Veľká vďaka za vaše srdcia a životy, ktoré ste zasvätili službe Kristovi. Zvlášť ďakujeme za vašu prácu s mladými – žiakmi a birmovancami. Vyprosujeme vám veľa požehnania v nových farnostiach a sprevádzame vás i naďalej svojimi modlitbami.

IMG_1908

Continue Reading