Rozlúčka s p. kaplánom Antonom

Od júla je z našej farnosti preradený aj pán kaplán Anton Durčák. Diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš ho poslal na štúdiá do Ríma, kde bude študovať morálku. V našej farnosti pôsobil iba rok, počas ktorého sa okrem ostatných kňazských povinností venoval aj mladým na mládežníckych sv. omšiach alebo pri príprave na sviatosť birmovania. Prajeme mu zo srdca mnoho Božích milostí na novom mieste a veľa síl a darov Ducha Svätého pri štúdiu.

Continue Reading

Rozlúčka s p. kaplánom Adamom

Od 4. júla je z našej farnosti preradený p. kaplán Adam Konkoľ, ktorý mal v našej farnosti na starosti detské sväté omše a prípravu detí na prvé sväté prijímanie.
Za jeho službu mu zo srdca ďakujeme a vyprosujeme mu v novom pôsobisku mnoho Božích milostí, požehnania a radosti zo služby Pánovi.

Continue Reading

Rozlúčka s kaplánom Petrom Matisom

Od 9. júla 2019 je z našej farnosti preradený kaplán Peter Matis, ktorý u nás pôsobil štyri roky.

Ako v príhovore na rozlúčkovej svätej omši povedal dekan Ondrej Borsík, pán kaplán zanecháva v našej farnosti hlbokú brázdu. A nielen v našej farnosti, ale určite aj v srdciach mnohých farníkov, ktorým sa obetavo venoval či už vo sviatosti zmierenia, pri osobných stretnutiach a rozhovoroch ale aj vo farskej kancelárii.

Continue Reading