Rozlúčka s kaplánom Petrom Matisom

Od 9. júla 2019 je z našej farnosti preradený kaplán Peter Matis, ktorý u nás pôsobil štyri roky.

Ako v príhovore na rozlúčkovej svätej omši povedal dekan Ondrej Borsík, pán kaplán zanecháva v našej farnosti hlbokú brázdu. A nielen v našej farnosti, ale určite aj v srdciach mnohých farníkov, ktorým sa obetavo venoval či už vo sviatosti zmierenia, pri osobných stretnutiach a rozhovoroch ale aj vo farskej kancelárii.

Continue Reading

Rozlúčka s kaplánom Matúšom Knižackým

28. februára 2018 sme sa rozlúčili s p. kaplánom Matúšom Knižackým, ktorý v našej farnosti pôsobil od júla 2016 a ktorého novým pôsobiskom bude od 1. marca farnosť Levoča.

Pán kaplán Matúš sa v našej farnosti venoval pastorácii prvoprijímajúcich detí, kde sa každý mesiac stretával s rodičmi detí pri rôznych témach. Okrem toho sa venoval aj miništrantom, mal na starosti detské sväté omše a v tomto školskom roku sa vďaka nemu rozbehli aj prvopiatkové sväté omše za účasti detí, ktorých cieľom bolo povzbudiť všetky deti, ktoré už pristúpili k 1. svätému prijímaniu, aby si vykonali pobožnosť 9. prvých piatkov a osvojili si tak zvyk pristupovať pravidelne k sviatosti zmierenia a Eucharistii.
Zo srdca sa mu chceme poďakovať za jeho obetavú službu a otvorené srdce, ochotné vždy poslúžiť. V novom pôsobisku mu prajeme mnoho Božích milostí, požehnania a síl v jeho kňazskej službe.
Continue Reading

Ďakujeme našim kaplánom

 

Veriaci farnosti Poprad zo srdca ďakujú kaplánom Floriánovi Volfovi a Pavlovi Forgáčovi za ich službu v našej farnosti. Veľká vďaka za vaše srdcia a životy, ktoré ste zasvätili službe Kristovi. Zvlášť ďakujeme za vašu prácu s mladými – žiakmi a birmovancami. Vyprosujeme vám veľa požehnania v nových farnostiach a sprevádzame vás i naďalej svojimi modlitbami.

IMG_1908

Continue Reading