Konferencia “Nech zostúpi oheň”

Počas víkendu od 23. – 25. 9. 2022 naša farnosť hosťovala katolíckych laických misionárov z Malajzie, Juda Antoina s manželkou Veronikou a dcérami Laviniou a Aliciou na konferencii “Nech zostúpi oheň”. Opierajúc sa o učenie a dokumenty Katolíckej cirkvi misionári ponúkali prítomným impulzy, ako pomocou Ducha Svätého čeliť situáciám, ktoré pred nás súčasný svet predkladá, a to zvlášť po pandémii.

Continue Reading

Duchovná obnova s komunitou Rodina Boha Otca

V predposledný májový víkend sa v našej farnosti konala duchovná obnova s komunitou Rodina Boha Otca z Rakúska na tému „Ukrytý v náručí Otca“. Hlavným prednášajúcim bol DDr. Gottfried Prenner, zakladateľ komunity. Spoločne s členmi komunity pripravili pre účastníkov intenzívny duchovný program, ktorý sa začínal v piatok večer modlitbou sv. ruženca a svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Continue Reading