5. birmovanecké stretnutie

Príchodom sv. Mikuláša medzi mladých birmovancov po mládežníckej sv. omši sa začalo 5. birmovanecké stretnutie. S témou „Prečo a ako sa modliť“ k nám zavítal vzácny hosť, laický evanjelizátor, Pavol Strežo. Aj na základe svojej osobnej skúsenosti nám pomohol pochopiť, ako náš vzťah s otcom (to, čo je negatívne) ovplyvňuje náš vzťah a dôveru k nebeskému Otcovi, ktorý je potom častokrát nesprávny. Nebeský otec túži, aby sme sa k nemu „priľnuli“, pritúlili, ako malé deti, a takto sa k nemu s dôverou obracali v modlitbe. Ďalšie stretnutie sa uskutoční už 11. 12. 2015 😉

Continue Reading

4. birmovanecké stretnutie

V piatok 20. 11. 2015 sa uskutočnilo 4. birmovanecké stretnutie v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Témou stretnutia bolo „Prečo a ako veriť“. Svojou prednáškou a svedectvom nás povzbudili Peter Grivalský a Vlasta Krafčíková. Spoločne sme sa rozprávali a zamýšľali nad svojou vierou, či skutočne veríme v to, čo vyznávame.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie už 4. 12. 2015! 🙂

Continue Reading

1. stretnutie birmovancov (9.10.2015)

Viac ako 300 ľudí sa v piatok 9. 10. 2015 zúčastnilo 1. birmovaneckého stretnutia v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Stretnutie sa začalo spoločným slávením mládežníckej svätej omše o 18:30. Upravené a vyzdobené miestnosti spolu s usmiatym a Duchom naladeným tímom privítalo mladých nič netušiacich ľudí. V rámci stretnutia prebehlo zdieľanie v skupinkách a zaznela prednáška na tému „Božia láska“, ktorá nás všetkých veľmi povzbudila (vďaka, Kristy 🙂 ). Celé stretnutie sa ukončilo v predpokladanom čase o 21:00. Milí naši birmovanci, tešíme sa na ďalšie stretnutia s vami!

Continue Reading

Prípravy na stretnutia birmovancov

V priebehu septembra a októbra sa v rámci príprav birmovaneckých stretnutí niekoľkokrát stretol organizačný tím, aby v zmysle „ora et labora“ , t.j. modlitbou, upratovaním priestorov pod kostolom C&M a spoločnými nápadmi, pripravil pôdu na formovanie ďalšej generácie mladých ľudí, ktorí v našej farnosti prijmú sviatosť birmovania v máji budúceho roka. Stretnutia prebehli v priateľskej a domáckej atmosfére 🙂 s očakávaním nových vecí a nových mladých zapálených pre Neho.

Continue Reading