10. stretnutie birmovancov

V poradí už desiate stretnutie birmovancov sa konalo v piatok 23. marca 2018 v priestoroch Kostola sv. Cyrila a Metoda na Juhu. Privítali sme medzi nami hostí z Čiech. Boli nimi manželia Marika a Tomáš Komendoví, ktorí sa mladým prihovorili na tému „Prečo čakať (Boží plán s láskou a manželstvom)“. Opierajúc sa o životné skúsenosti súvisiace s chodením a vzťahmi vyzdvihli a povzbudili birmovancov k životu v predmanželskej čistote, a tým už vernosť svojmu budúcemu manželovi či manželke. Marika a Tomáš, ďakujeme krásne za vaše povzbudivé slová a svedectvo života!

Continue Reading

3. stretnutie birmovancov

10. novembra 2017 sa po mládežníckej sv. omši konalo v Kostole sv. Cyrila a Metoda ďalšie stretnutie birmovancov. Témou už tretieho stretnutia bol „Hriech“. Naše pozvanie prijal Peter Grivalský, člen Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, ako i jeden z koordinátorov Diecéznej animátorskej školy vo Važci.

fotka-3-stretnutie

Continue Reading

Sviatosť birmovania v našej farnosti /15.5.2016/

 

Sviatosť birmovania je zavŕšením trojice iniciačných sviatostí. Pomáha mladým ľuďom dozrievať vo viere, upevňuje vzťah s Kristom a najmä dáva Ducha Svätého a jeho dary. Po ročnej príprave prijalo v našej farnosti na sviatok Turíc túto sviatosť 231 birmovancov. Vyslúžil im ju emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Veríme, že prijaté milosti sa v nich budú rozmnožovať a rásť a vyprosujeme všetkým, aby boli verní Bohu a svojej viere a rozvíjali dary, ktoré im boli udelené.

DSC_0815

Continue Reading

Záverečné stretnutie birmovancov v Levoči /16.4.2016/

V sobotu 16. 4. sa uskutočnilo záverečné stretnutie birmovancov – púť na Mariánsku horu do Levoče. Spoločne sme prišli poďakovať Panne Márii za dar spoločenstva, ktoré sme mohli v tomto roku vytvoriť. Po pešom výstupe na horu a krátkej pauze na vydýchnutie sme v Bazilike Navštívenia Panny Márie spoločne slávili sv. omšu, v ktorej p. kaplán povzbudil birmovancov vytrvať aj napriek skúškam a nenechať sa odradiť okolím ani situáciami od života viery.

IMG_06802

Continue Reading