2. stretnutie birmovancov

5.októbra 2018 sa Kostol sv. Cyrila a Metoda v Poprade zaplnil mladými ľuďmi. Nebolo to len z dôvodu prvého piatku, ale aj tým, že naši birmovanci mali druhé stretnutie, kde sa chceli dozvedieť niečo viac o Bohu a Cirkvi. Na sv. omši sa im prihovoril otec Michal, ktorý si vybral pre dnešný deň stať z Jánovho evanjelia (Jn 21,1-14) o zázračnom rybolove apoštolov po Ježišovom zmŕtvychvstaní.

 

Continue Reading

1. stretnutie birmovancov

Vykročili sme… 28. septembra 2018 sme sa dali na výstup k vrcholu. Náš cieľ: sviatosť birmovania. Niektorým sa kráča ľahšie, iní zatiaľ váhajú a zvažujú každý svoj krok, ale ako nás povzbudili naši „horskí vodcovia“: otec Michal Janiga a otec Mário Brezňan, dôležité je vykročiť, vydať sa na cestu.

Continue Reading

Sviatosť birmovania

Farnosť Poprad slávila v nedeľu 20. mája 2018 veľkú slávnosť. Viac ako 163 mladých ľudí z našej farnosti a okolia prijalo z rúk pomocného biskupa Andreja Imricha poslednú z iniciačných sviatostí – birmovanie. Okrem školských katechéz a príprav v podaní miestnych katechétov mladí birmovanci absolvovali od októbra do mája farskú prípravu v podobe farských katechéz.

Continue Reading

KĽÚČ K PREMENE – muzikál v podaní tatranských birmovancov

V sobotu 12. mája sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda po poobedňajšej svätej omši uskutočnilo muzikálové predstavenie v podaní mladých a birmovancov z Vysokých Tatier s názvom “Kľúč k premene”. Tatranskí birmovanci nacvičovali predstavenie v rámci prípravy na birmovku a koncom apríla ho odohrali vo svojej farnosti. Túto sobotu ho prišli predstaviť aj do našej farnosti.

 

Continue Reading

13. STRETNUTIE BIRMOVANCOV – PÚŤ DO LEVOČE

29.apríla 2018 okolo 9:00hod. sa parkovisko pri Kauflande na Juhu v Poprade zaplnilo mladými ľuďmi, ktorí nastúpili do pristavených autobusov, aby spoločne pocestovali do Levoče.

Tento náš výlet sme nazvali púťou, a tak sme chceli naozaj aspoň trochu putovať a priniesť trochu obety. Autobusy nás vysadili v meste Levoča a odtiaľ sme kráčali Alejou Jána Pavla II. na Mariánsku horu. Mnohí tento čas využili na družné rozhovory s priateľmi, svojimi animátormi… postupne sme vyšli všetci na horu. Niektorí ju zdolali svižne, iní sa museli viac zaprieť, ale hlavné bolo, že sme všetci nakoniec dorazili do cieľa a stretli sme sa pri Bazilike.

Continue Reading

12. stretnutie birmovancov

Pomaly sa blížime k cieľu, a tým je pre našich mladých prijatie sviatosti birmovania, začiatok života už ako dospelých kresťanov, život viery v praxi.

20.apríla 2018 sme mali naše už predposledné stretnutie s názvom: Ako môžem prežiť zvyšok života, čo najlepšie?

Zavítal medzi nás otec Marek Roják, duchovný správca arcidiecézneho centra mládeže v Prešove. Prihovoril sa nám už počas sv. omše, kde nás povzbudil cez život sv. Pavla: „Apoštola Pavla, pred tým Šavla, po páde na zem Boh zdvihol a on nabral nový zápal, novú silu. Prichádza do Damasku, Boh ho tu pošle do spoločenstva kresťanov, kde ho prijali medzi seba, pobudol nejaký čas s nimi, poznával viac Ježiša a jeho učenie, čo využíva neskôr pri svojich apoštolských cestách a vo svojich listoch, túto svoju skúsenosť odovzdáva ďalej a povzbudzuje ostatných k životu s Ježišom. My tiež potrebujeme k životu spoločenstvo, kde môžeme rásť a dávať sa do služby iným.“

Continue Reading

11. stretnutie birmovancov

V piatok 13. 4. 2018 sa našim birmovancom prihovoril otec Martin Majda, prefekt Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V poradí už predposledné stretnutie nieslo názov „A čo Cirkev?“. Otec Martin poukázal na skutočnosť, že ako Cirkev tvoríme jedno spoločenstvo veriacich, ktoré však netvoria tí najlepší. Cirkev netvoria ľudia, ktorí by boli dokonalí, práve naopak, Cirkev je plná nedokonalých ľudí, ktorí však túžia po Bohu, ktorý je svätý. Samotný Ježiš povedal, že neprišiel hľadať spravodlivých, ale hriešnikov. A vďaka tomu má v Cirkvi miesto každý človek, každý hriešnik. Ďakujeme otcovi Martinovi za povzbudivé a horlivé slová.

Continue Reading