4. STRETNUTIE BIRMOVANCOV /18. 11. 2016/

Príprava mladých na birmovku pokračovala ďalším štvrtým stretnutím s témou: Kto je Ježiš a prečo musel zomrieť. Ako je už zvykom, po úvodných skupinkách sa mladým prihovoril pozvaný hosť. Tentokrát sme medzi nami privítali Bohuša Živčáka, zakladateľa a jedného z vedúcich Spoločenstva Rieka Života, ktorý je tiež manželom a otcom 4 detí, vedúcim chvál a vysokoškolským pedagógom.

4.stretnutie

Continue Reading

3. STRETNUTIE BIRMOVANCOV /4. 11. 2016/

Tretím birmovaneckým stretnutím sa začala kerygmatická časť prípravy našich mladých na prijatie sviatosti birmovania. Po úvodných skupinkách sa na tému Božia láska s mladými podelila o svoje svedectvo Kristy Mydliarová, minuloročná dobrovoľníčka Diecézneho centra voľného času Premeny vo Važci.  „Chcem chcieť, poznať Boha Otca, jeho lásku“, opakovala Kristy v zlomových chvíľach svojho života. Povzbudila mladých nehľadať lacné riešenia na ich problémy, ale dať šancu Bohu a jeho láske. V závere svedectva rozdali animátori svojim zverencom list od Boha Otca, po ktorom sa stretnutie ukončilo zdieľaním v skupinkách.

3.stretnutie-cover

 

Continue Reading

2. birmovanecké stretnutie /21. 10. 2016/

Naši nádejní birmovanci sa stretli už po druhýkrát na prípravnom stretnutí, a to v piatok 21. 10. Po mládežníckej sv. omši sa presunuli do priestorov pod kostolom, kde boli pre nich pripravené rôzne hry a aktivity. Po nich nasledoval čas svedectiev. Ako prvé zaznelo svedectvo jednej z členiek animátorského tímu, Vlasty K., ktorá sa s birmovancami podelila so svojou životnou skúškou – skrze prežité utrpenie ju Boh priviedol do živého vzťahu s ním. Po nej nasledovali viaceré svedectvá mladých ľudí z novovzniknutého spoločenstva Nová nádej. Svojim krátkym svedectvom sa podelili minuloroční birmovanci so svojou skúsenosťou s birmovkou a tým, ako im táto sviatosť zmenila život. Záver stretnutia opäť prebiehal v skupinkách pri spoločnom zdieľaní. Birmovanci, tešíme sa na vás už 4. 11. 🙂

IMG_0054

Continue Reading