Duchovná obnova pre birmovancov

Animátorsky tím pod vedením p. kaplána Pavla Forgáča si počas tohto víkendu 25. – 26. 2. pripravil jednodňovú duchovnú obnovu pre našich birmovancov v priestoroch fary v Sp. Belej. Sobota patrila chlapcom, v nedeľu sme privítali dievčatá. Témou duchovnej obnovy bol Duch Svätý. V jednotlivých prednáškach a svedectvách si mladí mohli vypočuť množstvo zaujímavých vecí. Hlavným cieľom jednodňovej duchovnej obnovy bolo priblížiť mladým, kto je Duch Svätý a čo je sviatosť birmovania. Okrem prednášok boli pre mladých pripravené rozličné voľnočasové aktivity, k čomu nechýbali chlebíčky a koláče s dielne mamičiek birmovancov. Milí birmovanci, ďakujeme za vašu otvorenosť a tešíme sa na vás na najbližšom stretnutí 17. 3.

IMG_6850

Continue Reading

9. stretnutie birmovancov

Birmovanecké stretnutia pokračovali už ďalším deviatym stretnutím. V piatok 17. 2. sa mladým tentokrát prihovoril o. Vladimír Nemec, školský kaplán Gymnázia a Základnej školy sv. Mikuláša v Prešove. Témou deviateho stretnutia bolo: „Prečo musím chodiť na sv. omšu?“ Počas svojho príhovoru kládol mladým množstvo otázok, prostredníctvom ktorých chcel u nich dosiahnuť to, aby sa zamysleli, prečo sú veriaci, prečo chodia do kostola a prečo vlastne prijímajú či neprijímajú Ježiša vo Sviatosti oltárnej.

9.stretnutie

Continue Reading

8. birmovanecké stretnutie /27. 1. 2017/

 

Štvrtý januárový piatok patril v našej farnosti opäť birmovancom, ktorí sa už ôsmykrát zúčastnili farskej prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Spoločne sme si vypočuli prednášku na tému: „Prečo sa spovedať kňazovi“. Naše pozvanie prijal vzácny hosť o. Maroš Kuffa z Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.

8.stretnutie

Continue Reading

7. birmovanecké stretnutie

 

Po novom roku sa opäť rozbehli birmovanecké stretnutia, ktoré sa v našej farnosti konajú každý druhý piatok. V poradí už 7. stretnutie birmovancov na tému „Prečo a ako sa modliť“ sa uskutočnilo 13. 1. 2017. Mladým sa tentokrát prihovoril Pavol Strežo, laický evanjelizátor, vedúci Spoločenstva novej evanjelizácie, známy tiež z obrazoviek TV LUX.

7.stretnutie

Continue Reading

6. birmovanecké stretnutie /16. 12. 2016/

V piatok 16.12. sme s birmovancami pokračovali v príprave ďalším stretnutím na tému Identita. Už počas sv. omše sa nám v homílii prihovoril pozvaný hosť, tentokrát o. Marek Uličný, duchovný správca Diecézneho centra Premeny vo Važci a riaditeľ pre pastoráciu mládeže v Spišskej diecéze. Po sv. omši nasledovali už tradične prvé skupinky pod kostolom a po nich prednáška. O. Marek sa mladým birmovancom prihovoril naozaj veľmi aktuálnou témou – identita muža a ženy.

c

 

 

Continue Reading

Birmovanci u starých a chorých /Mikuláš, 10. 12. 2016/

Mikuláš tento rok nezabudol ani na starkých našej farnosti. Druhú decembrovú sobotu sa k nim vybrali naši birmovanci, aby ich potešili návštevou, milým slovom či koledou a balíčkom, ktorý si sami pripravili. Babičky a dedkovia sa návštevám veľmi potešili, neraz padli aj slzy dojatia a vrúcne objatia. Bola to určite milá skúsenosť aj pre našich birmovancov, vyjsť von zo svojho pohodlia a rozdať kúsok radosti tým, ktorým možno často kvôli veku a chorobe chýba. Pán Boh túto službu určite bohato odmení.

15355765_1133599830086694_8908657583564606305_n

Continue Reading

5. stretnutie birmovancov /2. 12. 2016/

V piatok 2. 12. sme pokračovali už piatym stretnutím v sérii príprav mladých na birmovku. Príjemným spestrením bol príchod sv. Mikuláša medzi mladých v prvej časti, pre ktorých si ich animátori pripravili mikulášske balíčky. Stretnutie pokračovalo prednáškou na tému „Hriech a prijatie Ježiša“. S touto témou medzi nás prišiel o. Janko Buc, predseda Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). „Všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.“, zaznelo v úvode. Skrze dedičný hriech sme náchylní konať zlo a páchať hriech. A keďže mzdou hriechu je smrť, Boh Otec obetoval svojho jediného syna Ježiša, ktorý zaplatil za každý jeden náš hriech, aby sme mohli dostať dar večného života. V závere prednášky mladí v spoločnej modlitbe poprosili Ježiša, aby vstúpil do ich života a stal sa ich Pánom. Nasledovali skupinky so spoločným zdieľaním.

5.stretnutie

Continue Reading