PATRICK A NANCY LATTA /19.3.2016/

Po večernej sv. omši o 17:00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda si svedectvo Patricka a Nancy Latta mohli vypočuť aj veriaci našej farnosti, ako aj mnohí z blízkeho či ďalekého okolia. Stretnutie končilo spoločnou adoráciou, ktorú hudobne doprevádzal spevácky zbor Anima zo Spišského Štiavnika. V spoločnej modlitbe sme prosili, aby sa Ježiš dotkol každého vzťahu, priateľstva, či manželstva, a tak, ako vstúpil do života Patricka a Nancy, vstúpil aj do nášho života a daroval nám milosť obrátenia. Veľká vďaka za silné a povzbudivé slová.

 

Continue Reading

Pochod za život

V nedeľu 20. 9. 2015 sa farníci mesta Poprad zúčastnili Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v našom hlavnom meste. Už o 4:30 ráno sa dvoma autobusmi vydali spoločne na miesto konania, aby aj týmto spôsobom vyjadrili svoje ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. O 10:30 sa spolu s ostatnými veriacimi zo Spišskej diecézy zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Po nej sa presunuli na Námestie SNP, kde sa o 14:30 začal oslavný a radostný pochod Bratislavou (2,4 km). Celá akcia sa ukončila približne o 17:00.

Continue Reading