Zájazd na muzikál Povolanie pápež

Dňa 21. júna 2018 organizovala farnosť Poprad pod vedením p. kaplána Petra Matisa zájazd do Nitry na muzikál Povolanie pápež. Pán kaplán s nami nemohol ísť, a tak sme s jeho požehnaním vycestovali a tešili sa na predstavenie. Muzikál mal premiéru 11. novembra 2016 v divadle Andreja Bagara v Nitre. Stále sa teší neutíchajúcej obľube a návštevnosti ľudí z celého Slovenska.

Continue Reading

24 hodín pre Pána

Slovenskí veriaci sa zapojili do pôstnej výzvy Svätého Otca Františka k prežitiu intenzívnej modlitby a adorácii v Božom chráme počas 24 hodín. Z piatka 9. 3. na sobotu 10.3 boli v spišskej diecéze otvorené kostoly v Dolnom Kubíne a v Poprade.

Continue Reading

START UP /9-10.sept a 7-8.okt/

S programom pre mladých pod názvom START UP your life (prekl. – Naštartuj svoj život) prišli do našej farnosti zástupcovia Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM). Program bol rozdelený do dvoch častí, ktoré sa konali s mesačným odstupom, a to 9. – 10. septembra a 7. – 8. októbra. Prostredníctvom prednášok a aktivít mladí dostali teoretické a praktické rady, ako žiť svoj život v kresťanskom spoločenstve, ako správne komunikovať. Hovorilo sa tiež o dôležiťosti odpúšťania v živote kresťana, ako prekonávať samých seba a výjsť zo svojej “zóny komfortu”. Vyvrcholením programu je spoločné “vypracovanie” projektu, do ktorého sa v najbližšom čase zapoja mladí zo spoločenstva Nová nádej. Ďakujeme veľmi pekne našim priateľom zo ZKSM za ich otvorenosť a povzbudenie v práci s mladými.

DSC_0856

Continue Reading

Deň rodiny /5.6.2016/

 

Rodina je miestom lásky, bezpečia a odovzdávania základných ľudských hodnôt. Má nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti a vo výchove nových generácií. Preto sa vo viacerých mestách na Slovensku slávil Deň rodiny. V Poprade sme ho spoločne oslávili 5. júna 2016. Zjednotili sme sa v myšlienke Aby deti otca mali, aby mali mamu… a pripravili sme spolu krásne podujatie, na príprave ktorého sa podieľali Rímskokatolícka farnosť Poprad, Cirkevná spojená škola v Poprade a Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade.

DSC_0173

Continue Reading

Vigília milosrdenstva /9.4.2016/

 

V Poprade sme si oslavu sviatku Božieho milosrdenstva predĺžili na celý týždeň, ktorého sme mali medzi sebou aj relikviu sv. Faustíny. Tento čas bol bohatý na rôzne duchovné aktivity a sprevádzaný mnohými milosťami. V sobotu 9. 4. TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA vyvrcholil slávnostnou vigíliou, ktorá začala sv. omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Celebroval ju emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Po nej nasledoval program PLNÝ MILOSRDENSTVA – scénický tanec znázorňujúci tmu, do ktorej sa človek dostáva svojimi hriechmi, a následnú Božiu lásku, ktorá ho dvíha z prachu a vracia mu prvotnú milosť; piesne v podaní Gabriely Kiovskej, ktoré ešte viac umocnili celkovú atmosféru, a v závere povzbudivý príhovor sestry Faustíny z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku, ktorá nás uistila, že Božie milosrdenstvo je darom pre každého a  človek nemá nikdy strácať nádej.

IMG_9807

Continue Reading