Deň rodiny /5.6.2016/

 

Rodina je miestom lásky, bezpečia a odovzdávania základných ľudských hodnôt. Má nenahraditeľnú úlohu v spoločnosti a vo výchove nových generácií. Preto sa vo viacerých mestách na Slovensku slávil Deň rodiny. V Poprade sme ho spoločne oslávili 5. júna 2016. Zjednotili sme sa v myšlienke Aby deti otca mali, aby mali mamu… a pripravili sme spolu krásne podujatie, na príprave ktorého sa podieľali Rímskokatolícka farnosť Poprad, Cirkevná spojená škola v Poprade a Rodičovské spoločenstvo pri Cirkevnej spojenej škole v Poprade.

DSC_0173

Continue Reading

Vigília milosrdenstva /9.4.2016/

 

V Poprade sme si oslavu sviatku Božieho milosrdenstva predĺžili na celý týždeň, ktorého sme mali medzi sebou aj relikviu sv. Faustíny. Tento čas bol bohatý na rôzne duchovné aktivity a sprevádzaný mnohými milosťami. V sobotu 9. 4. TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA vyvrcholil slávnostnou vigíliou, ktorá začala sv. omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Celebroval ju emeritný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich. Po nej nasledoval program PLNÝ MILOSRDENSTVA – scénický tanec znázorňujúci tmu, do ktorej sa človek dostáva svojimi hriechmi, a následnú Božiu lásku, ktorá ho dvíha z prachu a vracia mu prvotnú milosť; piesne v podaní Gabriely Kiovskej, ktoré ešte viac umocnili celkovú atmosféru, a v závere povzbudivý príhovor sestry Faustíny z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva na Slovensku, ktorá nás uistila, že Božie milosrdenstvo je darom pre každého a  človek nemá nikdy strácať nádej.

IMG_9807

Continue Reading

Milosrdná polievka

Slovo MILOSRDENSTVO môžeme chápať ako nezaslúženú priazeň, ktorú nám Boh prejavuje tým, že nám odpúšťa hriechy, alebo ako pohnutie súcitom, zľutovanie, v ktorých nás Pán učí nebyť sebcom a vidieť aj potreby druhých ľudí. Preto sme sa počas TÝŽDŇA MILOSRDENSTVA rozhodli otvoriť svoje srdcia naplno pre núdznych a urobiť konkrétny skutok pomoci pre tých, ktorí to potrebujú.
Sobotné dopoludnie sa teda nieslo v znamení služby a obety. V obrovskom hrnci od skorých ranných hodín varili obetaví dobrovoľníci tzv. „milosrdnú“ polievku, ktorá sa predávala v čase obeda v záhrade konkatedrály za príspevok 3 eurá. Veriacich obsluhovali nielen popradskí duchovní, ale dokonca generálny vikár Spišskej diecézy biblista Anton Tyrol. A čo s vyzbieranými peniazmi? Výťažok 1700 eur putoval do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach.

IMG_9696

Continue Reading

PATRICK A NANCY LATTA /19.3.2016/

Po večernej sv. omši o 17:00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda si svedectvo Patricka a Nancy Latta mohli vypočuť aj veriaci našej farnosti, ako aj mnohí z blízkeho či ďalekého okolia. Stretnutie končilo spoločnou adoráciou, ktorú hudobne doprevádzal spevácky zbor Anima zo Spišského Štiavnika. V spoločnej modlitbe sme prosili, aby sa Ježiš dotkol každého vzťahu, priateľstva, či manželstva, a tak, ako vstúpil do života Patricka a Nancy, vstúpil aj do nášho života a daroval nám milosť obrátenia. Veľká vďaka za silné a povzbudivé slová.

 

Continue Reading

Pochod za život

V nedeľu 20. 9. 2015 sa farníci mesta Poprad zúčastnili Národného pochodu za život, ktorý sa uskutočnil v našom hlavnom meste. Už o 4:30 ráno sa dvoma autobusmi vydali spoločne na miesto konania, aby aj týmto spôsobom vyjadrili svoje ÁNO ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. O 10:30 sa spolu s ostatnými veriacimi zo Spišskej diecézy zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Po nej sa presunuli na Námestie SNP, kde sa o 14:30 začal oslavný a radostný pochod Bratislavou (2,4 km). Celá akcia sa ukončila približne o 17:00.

Continue Reading