4. birmovanecké stretnutie

V piatok 20. 11. 2015 sa uskutočnilo 4. birmovanecké stretnutie v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Témou stretnutia bolo „Prečo a ako veriť“. Svojou prednáškou a svedectvom nás povzbudili Peter Grivalský a Vlasta Krafčíková. Spoločne sme sa rozprávali a zamýšľali nad svojou vierou, či skutočne veríme v to, čo vyznávame.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie už 4. 12. 2015! 🙂

Continue Reading

Modlitby Za naše mesto

Aj v túto prvú novembrovú sobotu v mesiaci (7.11.2015) sme sa stretli v modlitbe pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Okrem tradičného prihovárania za mesto Poprad sa modlitba niesla v duchu sviatku Všetých svätých a túžbe po osobnej svätosti. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 5. 12. 2015 o 18:15 v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

Continue Reading