Odpust sv. Egídia 2023

Sviatok sv. Egídia sme spoločne oslávili na popradskom námestí, ktoré nesie meno tohto opáta a pustovníka. Počasie neodradilo farníkov prísť na odpustovú svätú omšu a nechať sa povzbudiť Božím slovom do ďalších dní. Slávnostnú svätú omšu slúžil p. kaplán Dávid Sklarčík, ktorému ďakujeme za prijatie pozvania. Svätý Egídius, oroduj za nás!

Continue Reading