Diecézna adorácia

V našej diecéze sme začali nový pastoračný projekt pod názvom “Ježišova cesta do Emauz”, ktorá sa bude skladať z troch etáp. Tú prvú sme začali v sobotu podvečer adoráciou vo vybraných mestách našej diecézy, medzi ktorými bola aj naša konkatedrála.

Continue Reading

Červená streda 2023

Tento rok sa naša farnosť zapojila do projektu Červená streda, ktorý organizuje ACN Slovensko. Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie aj Kostol svätého Egídia sa v stredu 22. novembra vysvietili načerveno spolu s ďalšími budovami na celom Slovensku, aby tak upozornili na to, že aj v dnešnej dobe sú stále prenasledované milióny kresťanov. Viac informácií o tejto problematike nájdete na tejto stránke.

Continue Reading

Odpust sv. Egídia 2023

Sviatok sv. Egídia sme spoločne oslávili na popradskom námestí, ktoré nesie meno tohto opáta a pustovníka. Počasie neodradilo farníkov prísť na odpustovú svätú omšu a nechať sa povzbudiť Božím slovom do ďalších dní. Slávnostnú svätú omšu slúžil p. kaplán Dávid Sklarčík, ktorému ďakujeme za prijatie pozvania. Svätý Egídius, oroduj za nás!

Continue Reading