Ocenenie pre p. kostolníka Bujňáka

Po slávnostnej svätej omši o 10.00h na Božie narodenie odovzdal p. dekan Ondrej Borsík ocenenie za dlhoročnú službu farnosti p. kostolníkovi Jozefovi Bujňákovi, ktorý už 35 rokov slúži v našej konkatedrále. Ide o ocenenie rytiera Rádu sv. Gregora Veľkého, ktoré mu udelil Svätý otec František. Zo srdca mu za jeho službu ďakujeme a vyprosujeme mnoho Božích milostí do ďalšej služby.

Continue Reading

Konferencia “Nech zostúpi oheň”

Počas víkendu od 23. – 25. 9. 2022 naša farnosť hosťovala katolíckych laických misionárov z Malajzie, Juda Antoina s manželkou Veronikou a dcérami Laviniou a Aliciou na konferencii “Nech zostúpi oheň”. Opierajúc sa o učenie a dokumenty Katolíckej cirkvi misionári ponúkali prítomným impulzy, ako pomocou Ducha Svätého čeliť situáciám, ktoré pred nás súčasný svet predkladá, a to zvlášť po pandémii.

Continue Reading

Príprava na odpust a odpustová slávnosť 2023

Tohtoročnú prípravu na odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie sme začali v nedeľu dňom farnosti, ktorý sa konal pri konkatedrále po detskej svätej omši o 11.00h. Stretli sme sa pri guláši a čapovanej kofole a pive, kde sa mali možnosť farníci stretnúť navzájom, ale aj s kňazmi farnosti, a porozprávať sa. Nasledovali ďalšie dni s programom a samotná slávnosť.

Continue Reading
1 2 3 37