Aktivity

Detské sväté omše

/každú nedeľu o 11,00 hod v Kostole sv. Cyrila a Metoda, okrem letných prázdnin/


Modlitby za naše mesto

/ každú prvú sobotu v mesiaci o 18,30 hod v Kostole sv. Cyrila a Metoda, okrem letných prázdnin /


 Fatima a fatimské pobožnosti

Mládežnícke sv. omše

/v Kostole sv. Cyrila a Metoda v piatok o 18,30h – len počas školského roku/


Stretnutie Lectio Divina

/pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda každý štvrtok po svätej omši/


Stretnutie manželov

/každú druhu nedeľu v mesiaci na fare/


Stretnutie rodín – Katolícke hnutie manželských párov Equipes Notre-Dame

/raz mesačne v niektorej z rodín/


Modlitby otcov

/každý utorok o 18,30 hod v saleziánskom oratóriu Úsmev/


Modlitby matiek

/každý utorok o 19,15 hod pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda/


Miništranti