KANCELÁRIA

JE PRESŤAHOVANÁ DO PASTORAČNÉHO CENTRA.

Nábrežie Jána Pavla II. 15, vchod zozadu budovy

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul v spolupráci s Vincentskou rodinou na Slovensku pripravuje
PÚŤ RELIKVIÍ SVÄTÉHO VINCENTA DE PAUL PO SLOVENSKEJ I ČESKEJ REPUBLIKE.

Relikviár figuríny sv. Vincenta s jeho autentickými ostatkami bude putovať po Slovensku od 26. septembra 2019 do 15. decembra 2019.

SLEDUJTE NÁŠ FARSKÝ INSTAGRAM

ĎALŠIE UŽITOČNÉ ODKAZY: