Príprava na odpust a odpustová slávnosť 2023

V pondelok 11. septembra 2023 večer sme začali program prípravy na odpustovú slávnosť. Každý deň od pondelka do štrvrtku sme večerný program začali modlitbou sv. ruženca o 17.30 h, po ktorom nasledovala svätá omša a po nej program.

V prvý deň programu sa veriacim po sv. omši prihovoril bývalý popradský kaplán Matúš Knižacký, ktorý rozprával na tému “Boh klope na dvere nášho srdca, ale kľučka je na našej strane.”

V utorok prijal pozvanie ďalší bývalý kaplán v Poprade, Peter Matis, ktorý sa v kázni prihovoril na tému “Meno Panny Márie”. Po sv. omši nasledovala Nikodémova noc, kde pri svetle sviec mohli veriaci využiť možnosť sviatosti zmierenia alebo duchovného rozhovoru s prítomnými kňazmi.

Sv. omšu v stredu slávil p. dekan Ondrej Borsík a témou kázne boli “Znaky Božej prítomnosti”. Po sv. omši nasledovala moderovaná adorácia.

Vo štvrtok na sviatok Povýšenia Svätého kríža slúžil slávnostnú sv. omšu moderátor diecéznej kúrie ICLic. Dušan Škrabek.

Odpustová slávnosť sa konala v piatok o 10.00 h v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Pozvaný hosť sa pre chorobu ospravedlnil, svätú omšu tak slávil p. dekan Ondrej Borsík a pozvaným kazateľom bol grécko-katolícky popradský dekan Matúš Nastišin, ktorý v príhovore poukázal na to, ako vedela Mária čítať Božie slovo v jej živote – ako sa snažila rozpoznávať Boží hlas, čítať udalosti z Božieho pohľadu a ak aj nerozumela, uchovávala si všetko vo svojom srdci a premýšľala o tom. Povzbudil nás zobrať si príklad od Márie a učiť sa počuť a vidieť Boha v rôznych situáciách.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: