Životné jubileá vdp. Pavla Majzela

V júni tohto roku sa vdp. Pavol Majzel dožil dvoch životných jubileí. 6. júna oslávil svoje 85.-te narodeniny a 23. júna 60.-te výročie kňazskej vysviacky.

Pavol Majzel sa narodil 6. júna 1938 v Poprade-Strážach. Po ukončení štúdia teológie na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave bol 23. júna 1963 ordinovaný za kňaza.
Najprv pôsobil ako kaplán v Kežmarku a v Ružomberku, medzi rokmi 1968-1971 ako farský administrátor striedavo v Liptovskej Teplej, Slatvine, Stankovanoch a chvíľu tiež ako kaplán v Trstenej.
Od októbra 1971 pôsobil ako farský administrátor vo Veľkej Lomnici, potom od roku 1976 ako správca expozitúry vo Svite-Lučivnej.
V roku 1980 sa stal farským administrátorom v Lechnici, ktorým bol až do júla 2013. Medzitým pôsobil medzi rokmi 2002-2007 aj ako prodekan a dekan Spišskostaroveského dekanátu.
Od júla 2013 je na dôchodku v Poprade.
18. júna sa pri príležitosti jeho jubileí konala ďakovná svätá omša v konkatedrále o 11.00h, ktorú celebroval emeritný otec biskup Andrej Imrich.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: