Birmovka 2023

V nedeľu 20. mája 2023 v našej farnosti prijalo 47 birmovancov sviatosť birmovania z rúk otca biskupa Mons. Jána Kuboša, spišského diecézneho administrátora.

Birmovanci sa na prijatie sviatosti birmovania pripravovali v rámci farnosti dva roky cez projekt “Vyvolený”. Stretnutia bývali zhruba raz za dva týždne v piatky a mladí sa stretli na večernej svätej omši, po ktorej nasledovali stretnutia v menších skupinkách v priestoroch pastoračného centra.
V prvom roku mal birmovancov na starosti p. kaplán Anton Durčák a v druhom roku p. kaplán Marek Puškaš spolu s tímom pätnástich animátorov. Okrem stretnutí birmovanci absolvovali každý rok aj duchovnú obnovu vo Važci.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: