Rozlúčka s p. kaplánom Adamom

Od 4. júla je z našej farnosti preradený p. kaplán Adam Konkoľ, ktorý mal v našej farnosti na starosti detské sväté omše a prípravu detí na prvé sväté prijímanie.
Za jeho službu mu zo srdca ďakujeme a vyprosujeme mu v novom pôsobisku mnoho Božích milostí, požehnania a radosti zo služby Pánovi.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: