Duchovná obnova s komunitou Rodina Boha Otca

V predposledný májový víkend sa v našej farnosti konala duchovná obnova s komunitou Rodina Boha Otca z Rakúska na tému „Ukrytý v náručí Otca“. Hlavným prednášajúcim bol DDr. Gottfried Prenner, zakladateľ komunity. Spoločne s členmi komunity pripravili pre účastníkov intenzívny duchovný program, ktorý sa začínal v piatok večer modlitbou sv. ruženca a svätou omšou v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Po nej sme si vypočuli úvodnú prednášku. Duchovnej obnovy sa zúčastnilo 120 ľudí, väčšina z Popradu a okolia, ale mnohí prišli aj zo vzdialenejších častí Slovenska. V sobotu tvorili hlavnú časť programu prednášky o Božej láske pretkávané modlitbami a piesňami. Účastníci mali popoludní možnosť vyspovedať sa, za čo zo srdca ďakujeme kňazom, ktorí prišli spovedať. Nádherný deň, kedy sme sa mohli napĺňať Otcovou láskou, v čase prestávok sa obohacovať navzájom rozhovormi pri skvelom občerstvení, sme zakončili svätou omšou a adoráciou, ktorá bola spojená s modlitbou za uzdravenie.
V nedeľu sme si okrem prednášok a modlitieb mali možnosť pozrieť aj videá zo života komunity, spoznať jej spiritualitu a dostali sme príležitosť prijať pozvanie k vytvoreniu modlitbových skupín, ktoré sa modlia za záchranu sveta – čo bolo aj jedným z cieľov duchovnej obnovy – aby sme pokračovali v modlitbách a prinášali ovocie vo farnostiach, kde sa nachádzame.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: