Ďakovná púť do Ríma

Veriaci z oboch popradských farností, Juh aj mesto, sa v dňoch 27.4.-2.5. zúčastnili ďakovnej púte do Ríma.

Po dlhej ceste autobusom do Talianska naše kroky smerovali najprv do Assisi, kde bola po svätej omši celodenná prehliadka mesta, chrámov sv. Františka a Kláry, záhrady, kde sa modlieval sv. František, jeho rodný dom a niektorí z nás navštívili aj hrob Carla Acutisa. Podvečer sme pokračovali do Ríma, kde sme pricestovali až vo večerných hodinách. Celou púťou nás sprevádzala sprievodkyňa, ktorá nám na každom mieste podala množstvo informácií a postarala sa, aby sme všade prišli načas a aby sa nikomu nič nestalo. Ďalší deň púte sme mali svätú omšu v Bazilike SantaMaria Maggiore, navštívili sme Lateránsku baziliku, Sväté schody, Koloseum a Forum Romanum. V sobotu sme sa skoro ráno ponáhľali do Vatikánu, pretože nás čakal najdôležitejší deň – audiencia v Aule Pavla VI. so Svätým Otcom Františkom. Od rána sme vystáli rady pred kontrolami a o 11:30 prišiel do auly Svätý Otec. Jeho zdravotný stav mu dovoľoval iba sedieť, opäť sa priateľsky prihovoril všetkým zúčastneným Slovákom a predniesol príhovor. Audiencie sa zúčastnil aj kardinál Tomko. Popoludní sme sa zúčastnili svätej omše so slovenskými biskupmi v Bazilike svätého Petra.

Nedeľa bola posledným dňom našej púte, doobeda sme navštívili Baziliku svätého Pavla za hradbami, kde bola svätá omša opäť za účasti Slovákov a našich biskupov. Poobede sme ešte navštívili rímske pamiatky, Španielske schody, Španielske námestie, Fontánu di Trevi a vo večerných hodinách sme sa vydali naspäť na Slovensko. Púťou nás duchovne sprevádzal pán kaplán Marek Suchanovský a Marek Wolanszký z farnosti Juh.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: