Začiatok školského roka 2020/2021

V nedeľu 6. septembra sme na detskej svätej omši o 11.00h prosili o požehnanie a dary Ducha Svätého do nového školského roku.

V kázni p. kaplán Adam vyzdvihol potrebu držať spolu na príbehu o farbičkách. Kým spolu dobre vychádzali, maľovali všetko, kadiaľ išli, na farebno. Keď sa jedného dňa pohádali a rozišli sa, každá z nich maľovala cestu, ktorou išla, len jednou – svojou farbou. Ich svet sa tak stal jednostranným a jednofarebným. Rozhodli sa preto zmieriť sa a svet bol znova pekný a farebný.

Deťom pán kaplán požehnal aj školské tašky a na záver svätej omše deťom rozdal škatuľky s farbičkami.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: