Ruženec za Slovensko

Aréna v Poprade praskala vo švíkoch, nie však kvôli športovému podujatiu. V nedeľu 23. februára sa zišli veriaci z celého Slovenska, aby sa spoločne modlili za našu krajinu. Usporiadateľom bol Slovenský dohovor za rodinu a organizáciu programu si vzalo na starosť slovenské spoločenstvo Svetlo Máriino z Medžugoria.

Program začal o 13.00h, keď všetkých zúčastnených privítal moderátor stretnutia Peter Holbička. Nasledovala modlitba radostného ruženca. O 14.00h si prítomní vypočuli silné svedectvo chorváta Gorana Čurkoviča, ktorého zo samotného dna ľudskej existencie zachránila práve modlitba Zdravas´ Mária a svoj nový život a domov našiel v Medžugorí. Ďalej program pokračoval katechézou saleziána z Poľska dona Dominika Chmielewskeho a po bolestnom ruženci nasledovalo svedectvo Mirjany Dragičevič Soldo, jednej z medžugorských vizionárok. Po nej sa všetkým zúčastneným prihovorila Terézia Gažiová, zakladateľka spoločenstva Svetlo Máriino, ktorá už vyše dvadsať rokov žije a slúži v Medžugorí. Podvečer sa prítomní spoločne pomodlili slávnostný ruženec a potom všetci kňazi a zasvätení vytvorili procesiu so sochou Panny Márie, počas ktorej sa veriaci modlili Loretánske litánie. O 20.00 slávil Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, svätú liturgiu a po nej zasvätil Slovensko Nepoškvrenému Srdcu Panny Márie. Celkom na záver nasledovala eucharistická adorácia s požehnaním.

Mestu Poprad sa dostalo veľké požehnanie, pretože práve tu sa mohlo konať toto celoslovenské stretnutie. Veríme, že všetky milosti, ktoré veriaci získali, prinesú svoje ovocie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: