Advent s deťmi v našej farnosti

Advent je časom radosti a očakávania, no zároveň je to aj čas pokoja a stíšenia sa. V takomto duchu sa niesli aj ranné rorátne sväté omše v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Veriaci sa stretávali pri svetle sviec a spoločnou modlitbou sa pripravovali na príchod Božieho Syna. Piatkové roráty patrili predovšetkým deťom, ktoré sa po svätej omši presúvali do priestorov pastoračného centra. Spolu s pánom kaplánom a rodičmi sa občerstvili raňajkami a rozišli za svojimi povinnosťami.

Počas adventu slávime aj sviatok svätého Mikuláša. Počas detskej svätej omše zavítal aj do našej konkatedrály a obdaroval všetky deti.

Naše šikovné deti tiež poctivo cvičia a pripravujú pre vás jasličkovú pobožnosť!

Už teraz všetkých pozývame do konkatedrály na Božie narodenie, 25. decembra o 15.00h.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: