Vigília a odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

Týždňové stretnutia s Pannou Máriou vyvrcholili cez víkend odpustovou slávnosťou.

Predvečer sviatku začal modlitbou sv. ruženca, po ktorom nasledovala vigílna svätá omša s dekanom farnosti Ondrejom Borsíkom.  Sobotňajšou témou bol úryvok z Jánovho evanjelia: “Urobte všetko, čo vám povie”. Podľa hlavného celebranta mala Matka Božia tieto slová zažité. Vedela, že tam, kde končia ľudské schopnosti, nastupuje Boh. Bola absolútne odovzdaná do Božej vôle a presvedčená, že všetko, čo Ježiš urobí, bude dobré. Hoci niektorým Ježišovým výrokom sama až tak nerozumela, vždy ich prijímala s láskou a pokorou, v čom je pre nás veľkým príkladom.

Slová povzbudenia, vďaky a odprosenia si veriaci vypočuli aj po liturgii v záverečnej adorácii pred sviatostným Kristom. Úvahy a zamyslenia dopĺňali mládežnícke piesne a chvály.

Nedeľná slávnosť Sedembolestnej Panny Márie začala o 10:00 hodine, na ktorú sa veriaci pripravovali svätým ružencom. Hlavným hosťom a zároveň kazateľom odpustovej svätej omše bol Mons. Jozef Jarab, ktorý hneď v úvode povzbudil farníkov k úprimnému rozhovoru s Pannou Máriou.

V homílii rozobral viacero myšlienok, v ktorých poukázal na Máriinu vernosť a blízkosť Ježišovi až do jeho smrti. Jej státie pod krížom prirovnal k státiu ženy – matky, ktorá má doma nezastupiteľné miesto, ďalej tiež v chráme pred oltárom či na cintoríne v modlitbe za zosnulých. Kázeň obohatil aj o krátke, no myšlienkovo hlboké básne slovenských autorov a povzbudil farníkov k modlitbám a úcte k Panne Márii.

V závere svätej omše poďakoval pútnikom i veriacim za účasť na duchovnej príprave počas celého týždňa a všetkým udelil slávnostné požehnanie.       

     

Mohlo by sa vám tiež páčiť: