Rozlúčka s kaplánom Petrom Matisom

Od 9. júla 2019 je z našej farnosti preradený kaplán Peter Matis, ktorý u nás pôsobil štyri roky.

Ako v príhovore na rozlúčkovej svätej omši povedal dekan Ondrej Borsík, pán kaplán zanecháva v našej farnosti hlbokú brázdu. A nielen v našej farnosti, ale určite aj v srdciach mnohých farníkov, ktorým sa obetavo venoval či už vo sviatosti zmierenia, pri osobných stretnutiach a rozhovoroch ale aj vo farskej kancelárii.

V našej farnosti organizoval početné akcie ako napríklad Týždeň milosrdenstva, prípravu pred slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, deviatnik pred stým výročím fatimských zjavení a mnoho ďalších. Venoval sa príprave snúbencov na manželstvo, manželským párom a rodinám a neskôr aj deťom – príprave detí a rodičov na prvé sväté prijímanie a po vzniku farnosti Poprad mesto začali vďaka nemu v konkatedrále detské sväté omše.

Nech všetok čas a srdce, ktoré dával do príprav, organizovania akcií a najmä stretnutí s ľuďmi, Pán štedro odmení a nech ho žehná, sprevádza a zahŕňa mnohými milosťami v jeho novej farnosti aj v celom živote. Nesmeho aj naďalej v našich modlitbách.

Z rozlúčkovej svätej omše 7. júla 2019:

Mohlo by sa vám tiež páčiť: