Veľká noc 2019

V našej farnosti sme tretí aprílový víkend slávili veľkonočné sviatky. Veľký týždeň, nazývaný tiež svätý, začal Kvetnou nedeľou. Počas všetkých svätých omší sme si vypočuli pašie a deti vítali Pána Ježiša ozajstnými palmovými ratolesťami.

Po večernej svätej omši si naši birmovanci už tradične pripravili tieňovú krížovú cestu. Na Zelený štvrtok bola svätá omša podvečer. Pripomenuli sme si ustanovenie sviatosti kňazstva a Eucharistie, ako aj odchod Pána Ježiša do Getsemanskej záhrady. Veriaci mali možnosť prichádzať na poklonu Sviatosti oltárnej do bočnej kaplnky v konkatedrále až do polnoci a zotrvať v tichosti s Ježišom.

Piatok sa niesol v znamení ticha, rozjímania a poklony krížu. Doobeda bola krížová cesta pre deti.

Obrady začali o tretej hodine popoludní, teda v hodinu Ježišovej smrti. Hlavným celebrantom na Zelený štvrtok aj Veľký piatok bol dekan Ondrej Borsík.

Večer o dvadsiatej hodine bola krížová cesta, ktorú pripravil a viedol kaplán Peter Matis spolu s dobrovoľníkmi. Celá konkatedrála sa ponorila do tmy a každé zastavenie predstavovala skupina ľudí z nášho mesta. Našiel sa tam snáď každý – od právnikov, maturantov, lekárov či učiteľov až po rozvedených, dôchodcov, kňazov a ďalších.

Na Bielu sobotu sa veriaci mali možnosť pomodliť pri Božom hrobe až do večerných obradov. Počas vigílie slávenia Ježišovho víťazstva nad smrťou sme prijali do Cirkvi troch nových členov, ktorí prijali sviatosť krstu, a trinásť dospelých prijalo sviatosť birmovania, ktorú im vyslúžil emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

Na Veľkonočnú nedeľu sa pri rannej svätej omši svätili jedlá. V tento deň zaznelo slávnostné Aleluja a veľkonočná antifóna Obete dnes veľkonočnej. Počas celých sviatkov liturgiu sprevádzal farský zbor. V nedeľu podvečer
sme trojdnie zakončili slávnostnými vešperami v konkatedrále. Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnemu sláveniu a prežitiu Veľkej noci, ako aj našim kňazom.

Mohlo by sa vám tiež páčiť: